Tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị đã trao giấy khen của UBND huyện cho 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lâm nghiệp năm 2023

  Sáng 12/3, UBND huyện Nghĩa Đàn tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

  Nghĩa Đàn có hơn 20,3 nghìn ha diện tích đất có rừng trong đó diện tích rừng tự nhiên là hơn 61.754 ha, đất có rừng trồng là hơn 10,2 nghìn ha, đất có rừng chưa thành rừng là hơn 2,5 nghìn ha,  độ che phủ đạt 28,81%. Rừng được phân bổ trên 37 tiểu khu thuộc 23 xã, thị trấn trong toàn huyện. Năm 2023 Nghĩa Đàn khai thác 1.540 ha rừng trồng với sản lượng 186.600m3, vượt chỉ tiêu kế hoạch và trồng mới đạt 1543ha đạt 103%, trong đó diện tích trồng lại sau khai thác là 1540 ha và diện tích trồng mới là 5ha.  Trong năm Nghĩa Đàn đã bảo vệ cơ bản diện tích rừng tự nhiên hiện có, Hạt Kiểm lâm Nghĩa Đàn- Thái Hòa đã phối hợp với các địa phương xử lý 9 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp với số tiền phạt gần 175 triệu đồng. Năm 2024 Huyện Nghĩa Đàn tiếp tục mục tiêu bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, chỉ đạo cơ quan, chính quyền các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng chống cháy rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng và phát triển vốn rừng. Hạt kiểm lâm Nghĩa Đàn Thái Hòa tiếp tục phối hợp với các Ban chỉ đạo các địa phương xây dựng các phương án tác chiến PCCCR, tổ chức tập huấn công tác bảo vệ PCCR, duy trì chế độ trực chỉ huy các ngày nắng nóng diễn ra; bổ sung trang thiết bị công cụ PCCR ; thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác chữa cháy rừng;  thực hiện việc giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp. Tổ chức kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, PCCCR trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng.

Các đơn vị, xã, thị trấn ký cam kết PCCR

 Hội nghị đã trao giấy khen của UBND huyện cho 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lâm nghiệp năm 2023.

Trao giấy khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân

 Hoàng Hằng ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Hội thảo đầu bờ giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308

Hội thảo đầu bờ giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308

Nông dân huyện Nghĩa Đàn tham quan, học tập mô hình sản xuất dưa kim hoàng hậu trong nhà kính

Nông dân huyện Nghĩa Đàn tham quan, học tập mô hình sản xuất dưa kim hoàng hậu trong nhà kính

Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị giao ban tháng 5

Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị giao ban tháng 5

Nghĩa Đàn hội thảo đầu bờ giống lúa lai ba dòng VT 869

Nghĩa Đàn hội thảo đầu bờ giống lúa lai ba dòng VT 869

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp tại Nghĩa Đàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp tại Nghĩa Đàn

Hỗ trợ sinh kế bền vững cho người khuyết tật

Hỗ trợ sinh kế bền vững cho người khuyết tật

Trường Quân sự quân khu 4 tham quan các mô hình sản xuất của Tập đoàn TH

Trường Quân sự quân khu 4 tham quan các mô hình sản xuất của Tập đoàn TH

Nghĩa Đàn triển khai thực hiện chính sách nông nghiệp, triển khai công tác tiêm phòng vụ xuân năm 2024

Nghĩa Đàn triển khai thực hiện chính sách nông nghiệp, triển khai công tác tiêm phòng vụ xuân năm 2024