Nghĩa Đàn triển khai thực hiện chính sách nông nghiệp, triển khai công tác tiêm phòng vụ xuân năm 2024

Công tác tiêm phòng vụ Xuân đạt kết quả cao như: vắc xin LMLM tiêm trâu bò đạt 17.450 liều/ 18.694 con đạt tỷ lệ 92,5% tổng đàn. Tuy nhiên, tiêm phòng vác xin dại chỉ đạt 40,4% tổng đàn, vắc xin tiêm phòng bệnh THT trâu bò chỉ đạt 35,4% tổng đàn, vắc xin tiêm phòng bệnh Viêm da nổi cục chỉ đạt 52,8% tổng đàn.

  Sáng 15/3, UBND huyện Nghĩa Đàn triển khai chính sách nông nghiệp, triển khai công tác tiêm phòng vụ Xuân năm 2024. Chủ trì hội nghị là đồng chí Trần Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn.

 Toàn cảnh hội nghị

 Năm 2023 thực hiện kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện Nghĩa Đàn và công văn số 713/UBND-NN về tiêm phòng vụ Xuân, công tác tiêm phòng vụ Xuân đạt kết quả cao như: vắc xin LMLM tiêm trâu bò đạt 17.450 liều/ 18.694 con  đạt tỷ lệ 92,5% tổng đàn. Tuy nhiên, tiêm phòng vác xin dại chỉ đạt 40,4% tổng đàn, vắc xin tiêm phòng bệnh THT trâu bò chỉ đạt 35,4% tổng đàn, vắc xin tiêm phòng bệnh Viêm da nổi cục chỉ đạt 52,8% tổng đàn. Trong vụ Xuân 2024, để nâng cao công tác tiêm phòng hiệu quả đạt trên 80%, UBND huyện đề nghị phòng nông nghiệp, trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nghĩa Đàn phối hợp với các địa phương thực hiện các quy định về tiêm phòng, đăng ký vắc - xin đủ số lượng đáp ứng đàn vật nuôi, đồng thời có biện pháp xử phạt nghiêm đối với các hộ chăn nuôi mà không thực hiện quy định tiêm phòng, nhất là tiêm phòng dại chó. Các địa phương tiếp tục nâng cao biện pháp tuyên truyền cho nhân dân về tác dụng công tác tiêm phòng trên đàn vật nuôi.

Phát biểu của xã Nghĩa Lộc về triển khai công tác tiêm phòng

   Đối với công tác thực hiện chính sách nông nghiệp 2023, do nguồn về chậm một số chính sách triển khai còn chậm, thủ tục kéo dài, công tác nghiệm thu chậm vì vậy trong năm 2024 UBND huyện yêu cầu các địa phương đăng ký các nội dung thực hiện, tham mưu UBND phân bổ sớm cho UBND các xã thị trấn triển khai kịp thời vụ, đảm bảo hợp lý về mặt thời gian từ khi phân bổ đến lập hồ sơ và nghiệm thu thanh toán cho người dân. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh các nội dung quyết định, sau tháng 6 hàng năm không thực hiện điều chỉnh đối tượng từ xã này sang xã khác.

Kết luận của đồng chí Trần Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện

 Hoàng Hằng - Minh Thái ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Hội thảo đầu bờ giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308

Hội thảo đầu bờ giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308

Nông dân huyện Nghĩa Đàn tham quan, học tập mô hình sản xuất dưa kim hoàng hậu trong nhà kính

Nông dân huyện Nghĩa Đàn tham quan, học tập mô hình sản xuất dưa kim hoàng hậu trong nhà kính

Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị giao ban tháng 5

Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị giao ban tháng 5

Nghĩa Đàn hội thảo đầu bờ giống lúa lai ba dòng VT 869

Nghĩa Đàn hội thảo đầu bờ giống lúa lai ba dòng VT 869

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp tại Nghĩa Đàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp tại Nghĩa Đàn

Hỗ trợ sinh kế bền vững cho người khuyết tật

Hỗ trợ sinh kế bền vững cho người khuyết tật

Trường Quân sự quân khu 4 tham quan các mô hình sản xuất của Tập đoàn TH

Trường Quân sự quân khu 4 tham quan các mô hình sản xuất của Tập đoàn TH

Trao giấy chứng nhận OCOP cho 13 sản phẩm trong năm 2023

Trao giấy chứng nhận OCOP cho 13 sản phẩm trong năm 2023