Hội thảo đầu bờ giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308

Chiều cao trung bình cây từ 100 - 115 cm, lúa đẻ nhánh khoẻ, chịu rét tốt, cứng cây, chống đổ, chống chịu sâu bệnh tốt, bông to dài, số hạt trên bông đạt tỷ lệ cao, năng suất ước đạt 8 đến 8,4 tấn/ha

  Chiều 15/5, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Công ty Cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam chi nhánh Miền trung  tổ chức hội thảo đầu bờ giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308.

Tham gia mô hình sản xuất giống lúa lai 3 dòng, người dân Nghĩa Hội được hỗ trợ 100% giống

  Vụ xuân năm 2024,  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Công ty Cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam chi nhánh Miền trung  thực hiện mô hình sản xuất giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308 với quy mô 2 ha tại cánh đồng Đông Hội và Đồng Bai, xã Nghĩa Hội.

Năng suất ước đạt tại cánh đồng lúa Đông Hội là 84 tạ/ha

  Qua quá trình sản xuất cho thấy: Giống lúa Thụy Hương 308 là giống lúa gieo trồng được 2 vụ, có thời gian sinh trưởng ở vụ xuân từ 125 - 130 ngày; vụ mùa 105 - 110 ngày. Chiều cao trung bình cây từ 100 - 115 cm, lúa đẻ nhánh khoẻ, chịu rét tốt, cứng cây, chống đổ, chống chịu sâu bệnh tốt, bông to dài, số hạt trên bông đạt tỷ lệ cao, năng suất ước đạt 8 đến 8,4 tấn/ha.

Giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308 có bông to dài, số hạt trên bông đạt tỷ lệ cao

  Từ kết quả của mô hình góp phần giúp người nông dân tiếp cận thêm một giống lúa tốt áp dụng vào đồng đất của địa phương, cho năng suất, chất lượng và đạt giá trị kinh tế cao.

Đinh Thùy ( Trung tâm VH, TT & TT Nghĩa Đàn)

Các tin khác

Nông dân huyện Nghĩa Đàn tham quan, học tập mô hình sản xuất dưa kim hoàng hậu trong nhà kính

Nông dân huyện Nghĩa Đàn tham quan, học tập mô hình sản xuất dưa kim hoàng hậu trong nhà kính

Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị giao ban tháng 5

Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị giao ban tháng 5

Nghĩa Đàn hội thảo đầu bờ giống lúa lai ba dòng VT 869

Nghĩa Đàn hội thảo đầu bờ giống lúa lai ba dòng VT 869

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp tại Nghĩa Đàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp tại Nghĩa Đàn

Hỗ trợ sinh kế bền vững cho người khuyết tật

Hỗ trợ sinh kế bền vững cho người khuyết tật

Trường Quân sự quân khu 4 tham quan các mô hình sản xuất của Tập đoàn TH

Trường Quân sự quân khu 4 tham quan các mô hình sản xuất của Tập đoàn TH

Nghĩa Đàn triển khai thực hiện chính sách nông nghiệp, triển khai công tác tiêm phòng vụ xuân năm 2024

Nghĩa Đàn triển khai thực hiện chính sách nông nghiệp, triển khai công tác tiêm phòng vụ xuân năm 2024

Trao giấy chứng nhận OCOP cho 13 sản phẩm trong năm 2023

Trao giấy chứng nhận OCOP cho 13 sản phẩm trong năm 2023