TRIỂN KHAI TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CSXH

Thông qua lớp tập huấn giúp được các học viên nắm bắt được quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát...

  Từ ngày 23 -  25/ 5/2023 tại Hội trường UBND các xã, thị trấn, Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Đàn phối hợp cùng với 4 Hội đoàn thể huyện (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Huyện Đoàn) tổ chức 12 lớp tập huấn nghiệp vụ ủy thác, ủy nhiệm cho cán bộ Hội cấp xã nhận ủy thác, Ban Quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn của 23 xã, thị trấn.

Quang cảnh một lớp tập huấn

  Tại Hội nghị tập huấn các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung như: nghiệp vụ quản lý về NHCSXH, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động uỷ thác cho vay đối với tổ chức Hội, đoàn thể cấp xã; vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã và trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; hướng dẫn nghiệp vụ Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ, các biểu mẫu ghi chép cho Tổ tiết kiệm và vay vốn…

Các đại biểu tham dự tập huấn

  Bên cạnh đó các học viên được tuyên truyền, hướng dẫn thêm về các văn bản, chính sách mới trong Ngân hàng CSXH, như Hướng dẫn 10566/HD-NHCS ngày 29/12/2022, hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động uỷ thác cho vay.

  Thông qua lớp tập huấn giúp được các học viên nắm bắt được quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát; nhận thức được về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, từ đó thực hiện tốt công tác tham mưu cấp uỷ, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên từng địa bàn.

Cao Thị Thiên (  Hội LHPN huyện Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã Nghĩa Thịnh

TRIỂN KHAI TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CSXH

Thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng tạo nên một diện mạo của Nghĩa Đàn mới

Phấn đấu xây dựng Nghĩa Đàn thành trung tâm kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Nghệ An

TỔ TRƯỞNG TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN TÂM HUYẾT

Lễ phát động tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Hội thi tuyên truyền tiết kiệm năng lượng trong trường học năm 2023

Hội nghị giao ban ủy thác cho vay qua tổ chức chính trị – xã hội quý I/2023