Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện đã thành công tốt đẹp, được các đồng chí lãnh đạo tỉnh và được rất nhiều người đánh giá cao cả về nội dung, nhân sự và công tác tổ chức đại hội.

  Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và với tinh thần trách nhiệm cao, trong 2 ngày, 11 và 12/8/2020, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - thể thao huyện, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện nhà.

  Về dự Đại hội có 247 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 6700 đảng viên trong toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự, chỉ đạo và phát biểu tại đại hội.

  Quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội đã được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện nhà; được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được đón nhận nhiều ý kiến tư vấn, góp ý vào các văn kiện trình đại hội. Đại hội đã diễn ra trong không khí phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng và phát huy tốt dân chủ, trí tuệ của các đại biểu về dự Đại hội, từ đó đã tạo nên sự thống nhất cao cả về những nội dung trình Đại hội và cả về công tác nhân sự.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Trên cơ sở các Văn kiện trình Đại hội, Đại hội đã thảo luận và quyết nghị những nội dung cơ bản sau đây:

 1. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28

  Trong 5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Nghĩa Đàn đã thực sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành phần lớn các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội XXVIII đã đề ra. Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng khá và có tính bền vững. Nông nghiệp phát triển gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao có hiệu quả, có mô hình trở thành điểm sáng của tỉnh, của cả nước. Xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Văn hóa - xã hội tiến bộ, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chăm lo xây dựng vững mạnh. Đặc biệt, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân là thành quả xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Từng bước hình thành nên trung tâm phát triển kinh tế của vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An như Nghị quyết Đại hội 28 đã đề ra.

 Đại hội cũng đã nghiêm túc kiểm điểm và chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục sửa chữa trong nhiệm kỳ tới.

  1. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

  Với tinh thần "Bản lĩnh, gương mẫu - Đoàn kết, dân chủ - Năng động, sáng tạo”, trong nhiệm kỳ tới,  Đảng bộ, Nhân dân, các lực lượng vũ trang huyện nhà quyết tâm nỗ lực phấn đấu xây dựng Nghĩa Đàn thành huyện nông thôn mới và từng bước trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Nghệ An.

  Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với 26 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

  Đồng thời, Đại hội đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đó là:

   Về nhiệm vụ trọng tâm

1- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp huyện và cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

 2 - Tích cực, năng động thu hút đầu tư, huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh tế. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất.

3 - Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là các xã chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

4- Xây dựng khối đại đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ và tập trung hướng về cơ sở. Phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa con người Nghĩa Đàn.

5 - Tăng cường giữ vững QP - AN, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Về các đột phá phát triển

1- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến rõ nét về cải cách thủ tục hành chính.

 2 - Tiếp tục thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa,đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

    3 -Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là giao thông nông thôn, hạ tầng phát triển thương mại - dịch vụ và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

   III, Về kết quả bầu cử

   Đại hội đã tiến hành bầu 36 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện khóa 29. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ đã bầu 11 đồng chí vào BTV Huyện ủy, bầu 6 đồng chí vào UBKT Huyện ủy. Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phan Tiến Hải và đồng chí Võ Tiến Sỹ tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy khóa 29.

BCH Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn khóa XXIX

  Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện đã thành công tốt đẹp, được các đồng chí lãnh đạo tỉnh và được rất nhiều người đánh giá cao cả về nội dung, nhân sự và công tác tổ chức đại hội. 

 

Các tin khác

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu làm việc với Chi bộ Nhật Huy thuộc Đảng ủy xã Nghĩa Long

Niềm tin của người dân Nghĩa Đàn vào đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Người dân Nghĩa Đàn theo dõi Đại hội Đảng bộ tỉnh với những kỳ vọng mới

Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chương trình Văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nghĩa Đàn khóa XXIX

Phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025