Phát huy thành tựu chặng đường 15 năm qua, cán bộ và Nhân dân Nghĩa Đàn chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh

Có thể nói, bước đột phá trong tư duy cộng với sự quyết tâm lớn, cộng sự cao và sự ủng hộ tích cực của các cấp, các ngành và nhất là sự đoàn kết, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân đã tạo nên một diện mạo Nghĩa Đàn mới nhiều đổi thay và ngày càng phát triển vững chắc

  Cách đây 15 năm - tháng 5.2008 là thời điểm Nghĩa Đàn thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính lần thứ hai trong điều kiện thật nhiều khó khăn, thách thức, sau khi dành trọn “phần lõi”, phần trung tâm phát triển để thành lập thị xã trẻ Thái Hòa. Thế nhưng, với sự chủ động nắm bắt cơ hội, biết khai thác, đánh thức tiềm năng, lợi thế của địa phuơng, nhất là phát huy yếu tố “nhân hòa” và truyền thống đoàn kết, Nghĩa Đàn đã sớm vượt qua khó khăn, thử thách, tìm lối đi đột phá và tạo nên nhiều sự đổi thay rõ nét.

  Nhìn lại bức tranh cách đây 15 năm để thấy, có được như hôm nay, Nghĩa Đàn đã vươn lên vượt bậc thế nào. Ngày đó, Nghĩa Đàn thực hiện việc điều chỉnh địa giơí hành chính trong điều kiện vị trí xuất phát điểm của một huyện miền núi nghèo với nền sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, CN - TTCN và thương mại - dịch vụ còn sơ khai. Kết cấu hạ tầng thiếu thốn và thấp kém, địa bàn bị chia cắt, các tuyến đường từ trung tâm huyện tới nhiều xã đi lại rất khó khăn. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá - xã hội có điểm xuất phát thấp. Thậm chí có những cái bắt đầu từ con số không: Không trụ sở làm việc; không cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, thể thao; không bệnh viện. Đội ngũ cán bộ cấp huyện vừa thiếu vừa không đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo cao, có đến 9/24 xã và 30% số xóm nằm trong diện đặc biệt khó khăn, đời sống của nhân dân vùng sâu, vùng xa còn thấp.

  Trong muôn vàn khó khăn đó, Nghĩa Đàn đã biết nắm lấy thời cơ, tận dụng và phát huy lơị thế cho sự phát triển. Đó là sự quan tâm, tạo điều kiện về các cơ chế, chính sách của các cấp, các ngành, là sự huy động nhiều nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực, chủ động trong lựa chọn và xác định hướng đi phù hợp để phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của các tầng lớp nhân dân, bứt phá, đi lên, ghi dấu ấn rất quan trọng trên các lĩnh vực.

  Dấu ấn nổi bật nhất là cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch căn bản từ nền sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất hàng hoá theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ, công nghệ cao; tốc độ tăng trưởng cao, duy trì đều trong nhiều năm và có tính bền vững; tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng nhanh (từ 19,9% năm 2009 lên 43,67% vào năm 2022).

  Từ những chính sách cởi mở, thông thoáng trong thu hút đầu tư của tỉnh đến sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng tạo điều kiện phát triển các dự án lớn như: Dự án Chăn nuôi bò sữa tập trung và chế biến sữa quy mô công nghiệp, Nhà máy gỗ MDF, Nhà máy sản xuất nước tinh khiết và nước hoa quả Núi tiên, nhà máy may mặc, nhà máy chế biến bột đá, hạt phụ gia nhưạ, thức ăn gia súc, gỗ ván thanh, đồ ốp mỹ nghệ…tại cụm công nghiệp Nghĩa Long... Các dự án này đã phát huy hiệu quả và có sức lan tỏa, tác động lớn và nhanh hơn cho sự phát triển của Nghĩa Đàn. Nhiều lĩnh vực sản xuất và dịch vụ được hình thành và phát triển, góp phần tạo nên một diện mạo mới, một tư duy và cách làm ăn mới trong phát triển kinh tế của huyện nhà. Nhiều ngành nghề mới, mô hình mới, cách làm ăn mới giúp cho nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu, xây dựng thương hiệu và có sức lan tỏa khắp vùng.

  Trong ngổn ngang công việc những ngày đầu chia tách, Nghĩa Đàn đã biết khai thác tối đa nguồn kinh phí từ cơ chế, chính sách hiện hành, tranh thủ tốt nguồn lực từ Trung ương, tỉnh, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, cả xã hội cho mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, mà tiêu biểu là xây dựng hoàn thiện trung tâm hành chính cấp huyện sau 3 năm, kể từ ngày chia tách; hình thành thị trấn huyện lỵ và tập trung cho xây dựng nông thôn mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng từ huyện đến cơ sở được chăm lo đầu tư xây dựng từ nhiều nguồn vốn và sự chung tay của các tầng lớp Nhân dân, nhiều tuyến đường đã được nhựa hóa, bê tông hóa đến tận xóm, bản và đến từng liên gia. Hệ thống trường học, trạm y tế xã, hệ thống điện được làm mới, chỉnh trang, duy tu. Bộ mặt nông thôn mới có thật nhiều khởi sắc, từ một huyện không có xã nào đạt trên 8 tiêu chí, 02 xã không đạt tiêu chí nào, đến nay, Nghĩa Đàn đã có 20/22 xã đạt chuẩn Nông thôn mới và 01 xã đạt nông thôn mới nâng cao, đây là tiền đề quan trọng để Nghĩa Đàn hiện thực hóa mục tiêu huyện nông thôn mới trong nhiệm kỳ này.

  Đồng thời với việc chăm lo phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng luôn được huyện quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác giáo dục đã có nhiều khởi sắc, từng bước cải thiện vị thứ, vươn từ tốp trung bình để giữ vững danh hiệu xuất sắc 08 năm liên tục. Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia có bước tiến lớn, năm 2008 có 14 trường, sau 15 năm đã tăng lên 54/64 trường, đạt tỷ lệ 84,37%. Công tác Y tế tiếp tục có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 100% xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2020, đến nay có 15/23 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế theo bộ tiêu chí giai đoạn đếm năm 2030.

  Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng được chú trọng; các họat động giao lưu văn hóa, văn nghệ đã góp phần quảng bá hình ảnh và phát huy đậm đà bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Nghĩa Đàn; phong trào thể dục thể thao được xây dựng và lan tỏa khắp nơi, một số môn luôn đạt thành tích cao của cấp tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ 20% xuống còn 4,07%.  

  Quốc phòng, An ninh luôn làm chủ và đảm bảo vững chắc. Hệ thống chính trị luôn được chú trọng xây dựng vững mạnh từ huyện đến cơ sở. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đoàn kết, cộng sự, đủ sức để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm được giao. Tạo được sự đồng thuận, tin tưởng, chung tay của các tầng lớp Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp và đối với các nhiệm vụ chung ở từng đơn vị, địa phương.

  Với những thành tích to lớn trên các lĩnh vực, Nhân dân và cán bộ Nghĩa Đàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất hai lần (năm 2013 và 2018) và Đảng bộ huyện được Tỉnh uỷ Nghệ An xếp loại vững mạnh 10 năm liên tục (2009 - 2018).

  Có thể nói, bước đột phá trong tư duy cộng với sự quyết tâm lớn, cộng sự cao và sự ủng hộ tích cực của các cấp, các ngành và nhất là sự đoàn kết, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân đã tạo nên một diện mạo Nghĩa Đàn mới nhiều đổi thay và ngày càng phát triển vững chắc. Những gì mà Nghĩa Đàn có được hôm nay là nền tảng to lớn, là điều kiện rất thuận lợi cho Nghĩa Đàn tăng tốc, vươn lên mạnh mẽ hơn trong chặng đường tới.

  Nhiệm vụ đặt ra cho Nghĩa Đàn ở chặng đường phía trước bên cạnh những lợi thế cũng không ít khó khăn, thách thức với yêu cầu ngày càng cao. Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Nghĩa Đàn xác định:

  1. Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế; khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch... triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp có hiệu quả, tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX đã đề ra.
  2. Tiếp tục làm tốt công tác thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển để tạo bước chuyển dịch quan trọng trong cơ cấu kinh tế, nhất là về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến nông, lâm sản. Chăm lo đầu tư và phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với nâng cao đời sống và đảm bảo an sinh xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn.
  3. Chăm lo xây dựng và phát triển văn hóa, con người Nghĩa Đàn phát triển toàn diện. Tiếp tục đầu tư và quan tâm cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Phát huy tốt dân chủ cơ sở, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, vướng mắc trong nhân dân, làm cho dân tin, dân yên, dân vui.
  4. Đảm bảo quốc phòng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện để phát triển bền vững.
  5. Tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, đủ sức lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của từng đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trách nhiệm cao, ý thức tốt, công tác giỏi và gắn bó với Nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Chúng ta có cơ sở và tin tưởng chắc chắn rằng, với những tiềm năng, lợi thế sẵn có; với sự nỗ lực, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân và cùng với sự quan tâm, hỗ trợ, cộng tác của các cấp, các ngành, của anh em, bè bạn, Nghĩa Đàn sẽ tiếp tục vươn lên và tỏa sáng trong chặng đường mới./.

Phạm Chí Kiên ( Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Đồng chí Phạm Chí Kiên - Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Nghĩa Khánh

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023 và triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch nguồn cấp ủy huyện

Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đồng chí Phạm Chí Kiên dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT 1/5

Nghĩa Hội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1953-2023)

Trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo

Nghĩa Trung kỷ niệm 70 năm thành lập xã