Niềm tin của người dân Nghĩa Đàn vào đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Cùng với cả nước, người dân huyện Nghĩa Đàn đang hướng về Đại hội với kỳ vọng lớn lao, mong muốn đây sẽ là kỳ Đại hội thành công, tạo thêm xung lực mạnh mẽ để đất nước tiếp tục đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trong giai đoạn phát triển mới.

   Hôm nay ( 25/2 ), bắt đầu tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cùng với cả nước, nhân dân Nghĩa Đàn đang hướng về Đại hội với những kỳ vọng, tin tưởng vào một kỳ Đại hội thành công và sẽ là dấu mốc mới trên chặng đường phát triển đất nước.

  Ông Phan Văn Hiển,  Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Trung

  Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, đất nước đã đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật trên mọi mặt của đời sống xã hội nhờ vào những nghị quyết đúng đắn của Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra. Vui mừng trước những dấu ấn đậm nét đó, người dân huyện Nghĩa Đàn bày tỏ kỳ vọng, Đại hội Đảng lần này sẽ tiếp tục ổn định chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ cơ sở đến trung ương, quan tâm đời sống Nhân dân. Kỳ vọng rất cao vào đại hội toàn quốc lần 13, mong muốn đại hội sáng suốt lựa chọn ra những người đủ đức đủ tài vào BCH Bộ Chính trị và những chức danh chủ chốt của đảng nhiệm kỳ này, tập trung nghiên cứu các văn kiện để có những quyết sách đưa đất nước phát triển và phát triển nhanh trong thời gian tiếp theo.

  Ông Trương Văn Sơn, xóm Nung, xã Nghĩa Đức

  Tôi thường xuyên theo dõi các thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII qua đài, ti vi, tôi thấy việc chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIII hết sức chu đáo bài bản từ cấp cơ sở đến trung ương. Các tầng lớp nhân dân đều được tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, đây là sự chuyển biến, đổi mới đáng mừng của Đảng. Tôi mong muốn Đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách để tiếp tục xây dựng nông thôn mới, quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đưa các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với tình hình thực tiễn các địa phương từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.

  Bà Lộc Thị Năm, bản Tòng Mòn, xã Nghĩa Thịnh

  Là một người dân tôi thấy Đảng ta đã vững tay lái qua các thời kỳ. Năm vừa qua ảnh hưởng của dịch Covid-19, thiên tai lũ lụt miền trung nhưng đất nước chúng ta dập dịch rất tốt,người dân một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Tôi và những người dân tin tưởng Đại hội sẽ tìm ra những người đủ đức đủ tài tiếp tục lãnh đạo đất nước  vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, đất nước chúng ta sẽ phát triển.

  Là một người đồng bào dân tộc thiểu số tôi  kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ có nhiều chủ trương, giải pháp mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi; tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc; chú trọng công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, gắn với phát triển kinh tế, giải quyết việc làm…, giúp đời sống của nhân dân các dân tộc ngày càng ấm no.

   Anh Hồ Đức Đại,  Bí thư Đoàn thanh niên xã Nghĩa Đức

  Có thể nói, nhờ những quyết sách đúng đắn của Đảng trong kỳ đại hội vừa qua đã tạo ra sức bật giúp huyện Nghĩa Đàn có sự đột phá rõ nét, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX vừa qua đã đặt ra mục tiêu đưa huyện Nghĩa Đàn thành huyện nông thôn mới và từng bước trở thành trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Để làm được điều đó, nhân dân Nghĩa Đàn đặt niềm tin và kỳ vọng rất lớn vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ tiếp tục đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, sáng suốt, nhằm giúp địa phương khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, có hướng đi vững chắc, nâng cao mọi mặt đời sống cho người dân.

  Bên cạnh đó, tôi kỳ vọng và tin tưởng nhiệm kỳ tới, Đảng tiếp tục có nhiều quyết sách  quan tâm, hỗ trợ thanh niên trong học tập, lao động, công tác, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; Có những giải pháp thiết thực, hiệu quả cao tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ có cơ hội, môi trường khẳng định bản thân, được cống hiến và trưởng thành.

  Cùng với cả nước, người dân huyện Nghĩa Đàn đang hướng về Đại hội với kỳ vọng lớn lao, mong muốn đây sẽ là kỳ Đại hội thành công, tạo thêm xung lực mạnh mẽ để đất nước tiếp tục đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trong giai đoạn phát triển mới. 

Đinh Thùy (  Trung tâm VH, TT- TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu làm việc với Chi bộ Nhật Huy thuộc Đảng ủy xã Nghĩa Long

Niềm tin của người dân Nghĩa Đàn vào đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Người dân Nghĩa Đàn theo dõi Đại hội Đảng bộ tỉnh với những kỳ vọng mới

Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chương trình Văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nghĩa Đàn khóa XXIX

Phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025