Kiểm tra nghiệm thu mô hình phòng trừ sâu bệnh, nâng cao chất lượng trên cây trồng

Kết quả nghiệm thu mô hình là căn cứ để hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án, đồng thời huyện tiếp tục chuyến giao, nhân rộng mô hình.

  Chiều 17/11, Sở KHCN tổ chức kiểm tra nghiệm thu mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong canh tác, phòng trừ sâu bệnh hại cam thời kỳ kinh doanh  và mô hình áp dụng một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng trên sản phẩm ổi huyện Nghĩa Đàn.

Mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong canh tác, phòng trừ sâu bệnh hại cam thời kỳ kinh doanh được triển khai xây dựng tại HTX nông nghiệp 1/5, xã Nghĩa Bình, với quy mô 0,8 ha ( 400 cây), thuần giống xã Đoài lòng vàng.  Đối chứng là một phần diện tích trong khuôn viên được áp dụng kỹ thuật theo phương pháp của HTX. Sau khi kiểm tra đoàn đánh giá cây cam trong mô hình có tỷ lệ, mật độ dịch hại giảm hơn so với trước khi xây dựng mô hình và đối chứng theo phương pháp của hợp tác xã, cây cam sinh trưởng phát triển tốt hơn. Năng suất năm 2022 dự kiến cao hơn so với năm 2021 và so với đối chứng khoảng 10-15%. Mẫu mã đẹp ít bị nám và sẹo do sâu bệnh gây hại.

Đoàn kiểm tra tại mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong canh tác, phòng trừ sâu bệnh hại cam thời kỳ kinh doanh tại HTX nông nghiệp 1/5

 Đoàn đã đến kiểm tra mô hình “ Áp dụng một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng trên sản phẩm ổi tại huyện Nghĩa Đàn”. Mô hình được thực hiện trên 1 ha ổi của gia đình chị Phạm Thị Tâm tại làng Yên Lâm, xã Nghĩa Lâm. Kết quả kiểm tra cho thấy việc áp dụng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp giúp cây sinh trưởng tốt. Năng suất trung bình trên cây ở mô hình tăng hơn so với đối chứng là 2,01 tấn/ha.

Kiểm tra mô hình áp dụng một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng trên sản phẩm ổi huyện Nghĩa Đàn tại xã Nghĩa Lâm

 Để có được kết quả trên, quá trình thực hiện Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nghĩa Đàn phối hợp với sở KHCN, UBND huyện, phòng KT&HT kiểm tra, hướng dẫn cho hộ tham gia chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, hướng dẫn các nội dung thực hiện để đảm bảo mô hình triển khai đúng tiến độ.

 Kết quả nghiệm thu mô hình là căn cứ để hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án, đồng thời huyện tiếp tục chuyến giao, nhân rộng mô hình.

Đinh Thùy ( Trung tâm VH,TT & TT Nghĩa Đàn)

 

Các tin khác

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023

Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện Nghĩa Đàn năm 2022

Triển khai đề án sản xuất vụ xuân 2023

Kiểm tra nghiệm thu mô hình phòng trừ sâu bệnh, nâng cao chất lượng trên cây trồng

Trao tặng vật tư, con giống cho nông dân

Ra mắt hoạt động tổ hội nông dân nghề nghiệp

Lãnh đạo huyện thăm mô hình vườn chuẩn nông thôn mới