Hội nghị giao ban ủy thác cho vay qua tổ chức chính trị – xã hội quý I/2023

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quý II/2023, tại hội nghị, đại diện các tổ chức chính trị – xã hội đã thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục những khó khăn còn tồn tại và thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới

  Chiều 13/4, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị giao ban ủy thác cho vay qua tổ chức chính trị – xã hội quý I/2023 và triển khai nhiệm vụ quý II/2023.

Toàn cảnh hội nghị giao ban

  Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội quý I; nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2022. Theo đó, doanh số cho vay đạt 34.558 triệu đồng, với 752 lượt hộ được vay vốn. Trong đó: Hội nông dân 9.980 triệu đồng; Hội phụ nữ 9.199 triệu đồng; Hội cựu chiến binh 8.666 triệu đồng; Đoàn thanh niên 6.713 triệu đồng. Doanh số thu nợ đạt 24.738 triệu đồng. Trong đó: Hội nông dân 6.667 triệu đồng; Hội phụ nữ 6.621 triệu đồng; Hội cựu chiến binh 6.250 triệu đồng; Đoàn thanh niên 5.199 triệu đồng. Công tác kiện toàn tổ tiết kiệm và vay vốn đã tổ chức kiện toàn được 5 tổ, chất lượng hoạt động của tổ ngày càng được nâng lên. Cùng với việc thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, các tổ chức chính trị – xã hội đã thực hiện tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Tổng số tổ TK&VV đang hoạt động là 318 tổ, giảm 1 tổ so với đầu năm. Trong đó Tổ tốt 313 tổ, tăng 1 tổ so với đầu năm, tỷ lệ 98.4%; Tổ khá 4 tổ và tổ trung bình 1 tổ; không có tổ xếp loại yếu kém.

 

 Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quý II/2023, tại hội nghị, đại diện các tổ chức chính trị – xã hội đã thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục những khó khăn còn tồn tại và thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tập trung rà soát đối tượng, tổ chức bình xét, hướng dẫn hồ sơ hoàn thành giải ngân các chương trình tín dụng ủy thác theo chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được giao bổ sung và nguồn vốn cho vay quay vòng, số tiền trên 37 tỷ đồng; Củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, phân tích có các giải pháp để thu hồi, xử lý nợ đến hạn; Tiếp tục quan tâm công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ TK&VV…

Phạm Quốc Việt ( Huyện đoàn Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Đồng chí Phan Tiến Hải dự lễ khai giảng năm học mới tại trường PTDT BT THCS Lợi Lạc

Hội nghị giao ban ủy thác cho vay qua tổ chức chính trị – xã hội quý II/2023

Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn góp phần đưa tín dụng ưu đãi tới người dân

Hội nghị đánh giá hoạt động tín dụng chính sách quý II năm 2023 triển khai nhiệm vụ quý III năm 2023

Phát huy hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác giảm nghèo tại xã Nghĩa Bình

Hội Nông dân Nghĩa Đàn: Kiểm tra giám sát việc cho vay vốn tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn huyện

Công tác kiểm tra hoạt động ủy thác quý II/2023 của Hội CCB huyện

Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã Nghĩa Thịnh