HỘI ĐỒNG NHÂN HUYỆN NGHĨA ĐÀN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021- 2026

Bà Hoàng Thị Thu Trang - TUV,bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Chủ tịch và phó chủ tịch HĐND huyện

-

Bà: Hoàng Thị Thu Trang

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

-

Ông: Ngô Văn Thành

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện

2

Các Ban Hội đồng nhân dân huyện

* Ban Pháp chế HĐND huyện

-

Ông: Nguyễn Nam Phương

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế

-

Ông: Hoàng Thanh Trường

Phó Trưởng Ban Pháp chế

* Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện

-

Ông: Phạm Tuấn Sơn

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế-xã hội

-

Ông: Hoàng Văn Dũng

Phó Trưởng Ban Kinh tế- xã hội

 

Các tin khác

Danh sách BTV Huyện ủy Nghĩa Đàn khóa XXIX

Danh sách BCH Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn Khóa XXIX nhiệm kỳ 2020-2025

Cơ cấu tổ chức Huyện ủy Nghĩa Đàn

HỘI ĐỒNG NHÂN HUYỆN NGHĨA ĐÀN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021- 2026