Cách gạch phiếu bầu đúng luật khi đi bầu cử

Ngày 11/01/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 1/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
huong dan bau cu dai bieu quoc hoi dai bieu hoi dong nhan dan


Theo đó, khi tiến hành bỏ phiếu bầu, cần lưu ý một số nội dung sau đây:
- Nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang cả họ và tên người ứng cử đó (gạch đè lên hàng chữ họ và tên người ứng cử); không khoanh tròn; không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không để nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử (không gạch tên người ứng cử nào) hoặc gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu.
- Khi cử tri gạch phiếu bầu, không ai được xem, kể cả các thành viên Tổ bầu cử. Nếu cử tri gạch nhầm hoặc bị hư hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.
- Cử tri không thể tự gạch phiếu bầu thì nhờ người khác gạch phiếu hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người gạch phiếu phải đọc đầy đủ họ và tên những người ứng cử trên phiếu bầu để cử tri tự mình quyết định.
Người gạch hộ phiếu bầu phải ghi trung thực ý muốn của cử tri nhờ viết hộ và bảo đảm bí mật phiếu bầu. Khi viết hộ phiếu bầu xong phải giao lại phiếu bầu cho cử tri để cử tri tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu.
- Người khuyết tật không thể bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Các tin khác

Dự án Suối Xanh- cẩn thận chiêu trò biến không thành có

HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ

Hướng dẫn trang trí khu vực bầu cử

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ bầu cử?

Thông báo việc tiếp nhận vào làm viên chức

Cách gạch phiếu bầu đúng luật khi đi bầu cử

Công văn hỏa tốc về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19

Công văn về việc chấn chỉnh tình trạng tách thửa, phân lô bán nền trái phép