Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã Nghĩa Thịnh

Tính đến ngày 29/05/2023, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh đạt gần 24 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so với đầu năm, với 374 hộ vay vốn trên 10 tổ TK&VV

 Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hộihuyện đã có buổi kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã Nghĩa Thịnh.

Quang cảnh phiên kiểm tra

 Trong chương trình làm việc, đoàn đã đi nắm bắt tình hình thực tế tại 1 tổ Tiết kiệm và vay vốn, 5 hộ gia đình đang thụ hưởng vốn tín dụng chính sách và làm việc với 4 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác. Qua kiểm tra cho thấy, các hộ vay sau khi được thụ hưởng nguồn vốn tín dụng chính sách đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Các Hội đoàn thể nhận ủy thác và tổ TK&VV được kiểm tra đã thực hiện tương đối tốt công tác quản lý ủy thác, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, đặc biệt là công tác kiểm tra hoạt động của tổ TK&VV, việc sử dụng vốn của hộ vay, trong đó chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng như: công tác xử lý nợ đến hạn, lãi tồn đọng, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã để góp phần giảm nghèo, an xinh xã hội và xây dựng xã nông thôn mới.

Kiểm tra thực tế tại hộ được vay vốn

 Tính đến ngày 29/05/2023, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh đạt gần 24 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so với đầu năm, với 374 hộ vay vốn trên 10 tổ TK&VV. Hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý tổ TK&VV tương đối ổn định, không có nợ quá hạn. Tỉ lệ hộ vay gửi tiền tiết kiệm hàng tháng thông qua tổ TK&VV đạt trên 98%, số dư tiền gửi tiết kiệm đạt 1.085 triệu đồng, bình quân mỗi hộ gửi 2,9 triệu đồng/hộ.

 Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số hộ có lãi tồn đọng chương trình học sinh sinh viên, việc sắp xếp lưu trữ hồ sơ của Hội đoàn thể và Tổ TK&VV còn thiếu sót,…

NHCSXH huyện

Các tin khác

Đồng chí Phan Tiến Hải dự lễ khai giảng năm học mới tại trường PTDT BT THCS Lợi Lạc

Hội nghị giao ban ủy thác cho vay qua tổ chức chính trị – xã hội quý II/2023

Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn góp phần đưa tín dụng ưu đãi tới người dân

Hội nghị đánh giá hoạt động tín dụng chính sách quý II năm 2023 triển khai nhiệm vụ quý III năm 2023

Phát huy hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác giảm nghèo tại xã Nghĩa Bình

Hội Nông dân Nghĩa Đàn: Kiểm tra giám sát việc cho vay vốn tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn huyện

Công tác kiểm tra hoạt động ủy thác quý II/2023 của Hội CCB huyện

Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã Nghĩa Thịnh