UBND huyện làm việc với thị trấn Nghĩa Đàn về tiến độ xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”

Thị trấn Nghĩa Đàn đã tự chấm đạt 4/9 tiêu chí, 42/52 nội dung tiêu chí theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 Chiều 8/4, UBND huyện Nghĩa Đàn có Phiên làm việc với thị trấn Nghĩa Đàn về tiến độ  xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”. Đồng chí Lê Thái Hùng- UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Toàn cảnh phiên làm việc

  Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo thị trấn Nghĩa Đàn đã báo cáo kết quả xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”. Theo đó, Thị trấn Nghĩa Đàn đã tự chấm đạt 4/9 tiêu chí, 42/52 nội dung tiêu chí theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của thị trấn Nghĩa Đàn đạt gần 58 triệu đồng/người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,1%, thấp hơn so với quy định chung của tỉnh. Thị trấn đã xây dựng các mô hình tiêu biểu như mô hình camera công cộng và diễn đàn công an lắng nghe ý kiến Nhân dân. Mô hình “ xã sạch về ma túy”…Hiện nay thị trấn có  75% số tuyến đường chính được chiếu sáng, có 15 tuyến đường hoa, cây xanh.

Ông Hồ Trung Liêm - Chủ tịch UBND thị trấn Nghĩa Đàn cáo kết quả xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”

  Tại buổi làm việc, thị trấn Nghĩa Đàn kiến nghị một số nội dung cần quan tâm giúp đỡ như: Việc xây dựng và giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh đặt ra rất nhiều công việc phải làm cần nguồn lực rất lớn do đó mong muốn cấp trên tạo điều kiện quan tâm, giúp đỡ để thị trấn hoàn thiện cơ sở vật chất. Một số nội dung tiêu chí để thực hiện còn gặp nhiều khó khăn như quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông, việc xây dựng vỉa hè, đèn tín hiệu giao thông…cần được các ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện.

 Tại phiên làm việc, các phòng, ngành của huyện đã phát biểu tham gia đóng góp ý kiến theo từng nội dung tiêu chí liên quan để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

 Đồng chí Lê Thái Hùng- UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết phiên làm việc nhằm chỉ ra những khó khăn trong việc xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” để tập trung tháo gỡ. Đồng chí yêu cầu thị trấn Nghĩa Đàn cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của các phòng, nghành, căn cứ vào hướng dẫn của các phòng, ngành của huyện hướng dẫn tiếp tục rà soát, có giải pháp, thời gian thực hiện các tiêu chí, nội dung tiêu chí chưa đạt. Tiếp tục tuyên truyền về những kết quả đạt được trong xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, hướng tới sự hài lòng và đồng ý của người dân về việc đề nghị công nhận Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Đồng chí Lê Thái Hùng - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên làm việc

  Việc hoàn thành các tiêu chí để xét công nhận thị trấn  Nghĩa Đàn đạt chuẩn đô thị văn minh là căn cứ và là điều kiện quan trọng để huyện Nghĩa Đàn đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đinh Thùy ( Trung tâm VH, TT & TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới tại Nghĩa Đàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới tại Nghĩa Đàn

Phiên làm việc của UBND huyện Nghĩa Đàn về tiến độ xây dựng huyện NTM

Phiên làm việc của UBND huyện Nghĩa Đàn về tiến độ xây dựng huyện NTM

Nghĩa Lạc kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1953-2023)và công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023

Nghĩa Lạc kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1953-2023)và công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023

Thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 của xã Nghĩa Sơn

Thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 của xã Nghĩa Sơn

Nghĩa Thọ kỷ niệm 70 năm thành lập xã và công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2023

Nghĩa Thọ kỷ niệm 70 năm thành lập xã và công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2023

Hội đồng thẩm định NTM tỉnh thẩm định công nhận xã Nghĩa Lạc đạt chuẩn NTM năm 2023

Hội đồng thẩm định NTM tỉnh thẩm định công nhận xã Nghĩa Lạc đạt chuẩn NTM năm 2023

Xã Nghĩa Bình công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022

Xã Nghĩa Bình công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022

Thẩm tra NTM nâng cao xã Nghĩa Sơn

Thẩm tra NTM nâng cao xã Nghĩa Sơn