Thẩm tra NTM nâng cao xã Nghĩa Sơn

Tính đến thời điểm này xã Nghĩa Sơn đạt được 14/19 tiêu chí

  Sáng 10/11, Hội đồng thẩm tra nông thôn mới của huyện do đồng chí Trần Mạnh Hà -  Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn làm trưởng đoàn đã có phiên làm việc với xã Nghĩa Sơn để thẩm tra các nội dung, tiêu chí đạt chuẩn NTM  nâng cao năm 2023.

 Toàn  cảnh phiên thẩm tra

 Tính đến thời điểm này xã Nghĩa Sơn đạt được 14/19 tiêu chí, một số tiêu chí chưa đạt hoặc chỉ đạt từ 50% trở lên là: quy hoạch, giáo dục, văn hóa, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn và môi trường. Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng thẩm tra NTM huyện  Nghĩa Đàn yêu xã Nghĩa Sơn giải thích cũng như cần bổ sung thêm vào hồ sơ minh chứng ở các tiêu chí còn non như: đường điện, đường giao thông cần chú ý thêm các biển báo, cắt dọn cây xanh quanh hai bên đúng quy định đảm bảo an toàn giao thông, mĩ thuật…

Cảnh quan NTM xã Nghĩa Sơn

  Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Mạnh Hà đánh giá cao sự  nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Nghĩa Sơn trong chỉ đạo thực hiện nội dung xã NTM nâng cao. Tuy nhiên, để đảm bảo các tiêu chí cũng như chất lượng bền vững các tiêu chí đã đạt NTM nâng cao, đồng chí đề nghị trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn thẩm định, xã Nghĩa Sơn cần tiếp thu, khẩn trương bổ sung, sớm hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể và chịu trách nhiệm cho từng người ở xã trong việc chỉ đạo thực hiện các tiêu chí. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện xây dựng NTM nâng cao.

Đồng chí Trần Mạnh Hà kết luận phiên thẩm tra

Hoàng Hằng - Minh Thái ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

UBND huyện làm việc với thị trấn Nghĩa Đàn về tiến độ  xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”

UBND huyện làm việc với thị trấn Nghĩa Đàn về tiến độ xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”

Phiên làm việc của UBND huyện Nghĩa Đàn về tiến độ xây dựng huyện NTM

Phiên làm việc của UBND huyện Nghĩa Đàn về tiến độ xây dựng huyện NTM

Nghĩa Lạc kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1953-2023)và công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023

Nghĩa Lạc kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1953-2023)và công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023

Thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 của xã Nghĩa Sơn

Thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 của xã Nghĩa Sơn

Nghĩa Thọ kỷ niệm 70 năm thành lập xã và công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2023

Nghĩa Thọ kỷ niệm 70 năm thành lập xã và công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2023

Hội đồng thẩm định NTM tỉnh thẩm định công nhận xã Nghĩa Lạc đạt chuẩn NTM năm 2023

Hội đồng thẩm định NTM tỉnh thẩm định công nhận xã Nghĩa Lạc đạt chuẩn NTM năm 2023

Xã Nghĩa Bình công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022

Xã Nghĩa Bình công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022

Thẩm tra Nông thôn mới tại xã Nghĩa Lạc

Thẩm tra Nông thôn mới tại xã Nghĩa Lạc