Thẩm tra Nông thôn mới tại xã Nghĩa Lạc

Theo báo cáo xã, Nghĩa Lạc đạt 19/19 tiêu chí, trong đó, một số tiêu chí nổi bật như: tiêu chí giao thông đã nhựa hóa, bê tông hóa, cứng hóa đạt từ 80% trở lên, thu nhập bình quân đầu người trên 42,8 triệu đồng/ người/năm, xã đã hình thành vùng sản xuất tập trung như: mía, ngô, ổi… tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,37

  Chiều 30/10, Hội đồng thẩm tra nông thôn mới của huyện do đồng chí Trần Mạnh Hà-  Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn làm Trưởng đoàn đã có phiên làm việc với xã Nghĩa Lạc để thẩm tra các nội dung, tiêu chí đạt chuẩn NTM  năm 2023.

Toàn cảnh phiên thẩm tra

  Nghĩa Lạc là một xã khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, cách trung tâm huyện 15km, có 97,8% đồng bào dân tộc Thái-Thổ, có 2/5 xóm đang đang thụ hưởng thôn bản đặc biệt khó khăn. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Đảng bộ có 9 chi bộ,160 đảng viên. Theo báo cáo xã, Nghĩa Lạc đạt 19/19 tiêu chí,  trong đó, một số tiêu chí nổi bật như: tiêu chí giao thông đã nhựa hóa, bê tông hóa, cứng hóa đạt từ 80% trở lên, thu nhập bình quân đầu người trên 42,8 triệu đồng/ người/năm, xã đã hình thành vùng sản xuất tập trung như: mía, ngô, ổi… tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,37%, không có nhà ở dột nát. Tuy nhiên thông qua quá trình thẩm tra, Hội đồng thẩm tra nông thôn mới của huyện đánh giá một số tiêu chí cần phải củng cố, hoàn thiện như quy hoạch, môi trường nông thôn, cơ sở vật chất nhà văn hóa, các biển báo chỉ dẫn đường, đường điện...

 Đồng chí Lô Xuân Du, chủ tịch UBND xã Nghĩa Lạc báo cáo tình hình tiến độ thực hiện NTM của xã

 Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng thẩm tra NTM huyện  Nghĩa Đàn cũng đã phân tích và chỉ ra các tiêu chí cần bổ sung thêm vào hồ sơ minh chứng như : đường giao thông cần thêm các biển báo, cần bó gọn đường điện, trồng hoa và cây xanh hai bên đường, vệ sinh môi trường, tiếp tục tăng cường sản xuất nâng cao thu nhập...

 Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Mạnh Hà đánh giá cao sự , nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Nghĩa Lạc trong chỉ đạo thực hiện các nội dung xây dựng NTM. Tuy nhiên, để đảm bảo các tiêu chí NTM,  đồng chí đề nghị trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn thẩm định, xã Nghĩa Lạc cần tập trung tinh thần, trí tuệ, trách nhiệm tiếp thu, khẩn trương bổ sung, sớm hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng, hoàn thiện các tiêu chí. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã trong việc chỉ đạo thực hiện các tiêu chí.

Kết luận của đồng chí Trần Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn

 Hoàng Hằng ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

UBND huyện làm việc với thị trấn Nghĩa Đàn về tiến độ  xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”

UBND huyện làm việc với thị trấn Nghĩa Đàn về tiến độ xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”

Phiên làm việc của UBND huyện Nghĩa Đàn về tiến độ xây dựng huyện NTM

Phiên làm việc của UBND huyện Nghĩa Đàn về tiến độ xây dựng huyện NTM

Nghĩa Lạc kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1953-2023)và công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023

Nghĩa Lạc kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1953-2023)và công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023

Thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 của xã Nghĩa Sơn

Thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 của xã Nghĩa Sơn

Nghĩa Thọ kỷ niệm 70 năm thành lập xã và công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2023

Nghĩa Thọ kỷ niệm 70 năm thành lập xã và công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2023

Hội đồng thẩm định NTM tỉnh thẩm định công nhận xã Nghĩa Lạc đạt chuẩn NTM năm 2023

Hội đồng thẩm định NTM tỉnh thẩm định công nhận xã Nghĩa Lạc đạt chuẩn NTM năm 2023

Xã Nghĩa Bình công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022

Xã Nghĩa Bình công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022

Thẩm tra NTM nâng cao xã Nghĩa Sơn

Thẩm tra NTM nâng cao xã Nghĩa Sơn