Phiên làm việc của UBND huyện Nghĩa Đàn về tiến độ xây dựng huyện NTM

Đến nay, Nghĩa Đàn đã đạt 3/9 tiêu chí là tiêu chí về thủy lợi và phòng chống thiên tai, tiêu chí về điện và tiêu chí về kinh tế; đạt 24/36 chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí huyện NTM

  Chiều 2/4, UBND huyện Nghĩa Đàn có phiên làm việc về tiến độ xây dựng huyện NTM. Đồng chí Võ Tiến Sỹ - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên làm việc.

 Quang cảnh phiên làm việc

 Đến nay, Nghĩa Đàn đã đạt 3/9 tiêu chí là tiêu chí về thủy lợi và phòng chống thiên tai, tiêu chí về điện và tiêu chí về kinh tế; đạt 24/36 chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí huyện NTM. Nghĩa Đàn đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Xã Nghĩa Bình đã được công nhận xã NTM nâng cao năm 2022, xã Nghĩa Sơn đang trong quá trình chờ xét duyệt đạt xã NTM nâng cao. Huyện đang tập trung xây dựng thị trấn Nghĩa Đàn đạt chuẩn đô thị văn minh. Đến thời điểm này, huyện Nghĩa Đàn còn 12 chỉ tiêu thuộc 6 tiêu chí chưa đạt.

 Tại hội nghị, các phòng, ngành đã nêu lên những khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí huyện NTM. Đồng thời đóng góp những nội dung, giải pháp hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu, lộ trình thực hiện đối với các tiêu chí phụ trách.

 Đồng chí Trần Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng Điều phối NTM huyện phát biểu

 Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Mạnh Hà, Lê Thái Hùng cũng đưa ra những giải pháp trong việc chỉ đạo các tiêu chí phụ trách. Yêu cầu các phòng, ngành nắm rõ các nội dung tiêu chí để thực hiện một cách có hiệu quả hơn.

 Đồng chí Võ Tiến Sỹ cho biết để đạt được các tiêu chí, chỉ tiêu huyện NTM thì các cấp các ngành của Nghĩa Đàn phải cố gắng, nỗ lực hết sức. Đồng chí đề nghị các phòng, nghành với vai trò phân công nhiệm vụ của mình tập trung rà soát, có các giải pháp, cách thức, thời gian thực hiện các tiêu chí, nhất là các ngành có các tiêu chí chưa đạt. Các tiêu chí khó cần làm sâu hơn, tham mưu có cách thức phù hợp để đạt hiệu quả cao. Các đồng chí được phân công phụ trách cần đôn đốc, bám sát, chỉ đạo thực hiện. Các phòng ngành được phụ trách cần thường xuyên cập nhật, phối  hợp với với văn phòng điều phối NTM để thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ đạo chi tiết đối với việc thực hiện12 chỉ tiêu của 6 tiêu chí chưa đạt. Bên cạnh đó đồng chí yêu cầu đối với các tiêu chí đã đạt, các ngành, phòng, địa phương cũng cần có biện pháp củng cố nâng cao hơn nữa. 

Đồng chí Võ Tiến Sỹ kết luận phiên làm việc

Đinh Thùy ( Trung tâm VH, TT & TT Nghĩa Đàn)

Các tin khác

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới tại Nghĩa Đàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới tại Nghĩa Đàn

UBND huyện làm việc với thị trấn Nghĩa Đàn về tiến độ  xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”

UBND huyện làm việc với thị trấn Nghĩa Đàn về tiến độ xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”

Nghĩa Lạc kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1953-2023)và công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023

Nghĩa Lạc kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1953-2023)và công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023

Thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 của xã Nghĩa Sơn

Thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 của xã Nghĩa Sơn

Nghĩa Thọ kỷ niệm 70 năm thành lập xã và công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2023

Nghĩa Thọ kỷ niệm 70 năm thành lập xã và công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2023

Hội đồng thẩm định NTM tỉnh thẩm định công nhận xã Nghĩa Lạc đạt chuẩn NTM năm 2023

Hội đồng thẩm định NTM tỉnh thẩm định công nhận xã Nghĩa Lạc đạt chuẩn NTM năm 2023

Xã Nghĩa Bình công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022

Xã Nghĩa Bình công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022

Thẩm tra NTM nâng cao xã Nghĩa Sơn

Thẩm tra NTM nâng cao xã Nghĩa Sơn