Đồng chí Trần Mạnh Hà – Phó chủ tịchUBND huyện làm việc với xã Nghĩa Khánh về tình hình thực hiện quy hoạch và tiến độ xây dựng NTM nâng cao

Đánh giá thực hiện xây dựng NTM nâng cao, đến nay Nghĩa Khánh đã đạt 13/19 tiêu chí

  Sáng 20/6, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức phiên làm việc giữa đồng chí Trần Mạnh Hà – Phó chủ tịchUBND huyện và trưởng phòng ban cấp huyện với xã Nghĩa Khánh về tình hình thực hiện quy hoạch và tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

 Quang cảnh buổi làm việc

  Theo báo cáo của xã Nghĩa Khánh hiện nay xã đang thực hiện quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-UBND về việc phê duyệt duy hoạch sử dụng đất đến năm 20230 và kế hoạch sử dụng đất nằm đầu quy hoạch huyện Nghĩa Đàn. Xã cũng đã hoàn thành việc quy hoạch đồ án xây dựng NTM nâng cao và quy hoạch Thị tứ đến năm 2030. Đánh giá thực hiện xây dựng NTM nâng cao, đến nay Nghĩa Khánh đã đạt 13/19 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, Văn hóa, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thông, Môi trường và Chất lượng môi trưởng sống. Tại phiên làm việc, xã Nghĩa Khánh đã tập trung làm rõ những thuận lợi cũng như khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng cao của địa phương, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số ý kiến với lãnh đạo UBND huyện như: đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục để đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ đất giá quyền sử dụng đất ở Trù Mét. Đẩy nhanh việc thẩm định trình cho chủ trương và phê duyệt quy hoạch một số dự án, công trình đảm bảo công tác xây dựng NTM nâng cao như: nhà làm việc UBND xã, sân vận động….

 Đại diện xã Nghĩa Khánh báo cáo những kết quả đang thực hiện

  Đại diện một các phòng ban của huyện cũng đã đánh giá mức độ hoàn thành của các tiêu chí, chỉ ra những mặt hạn chế tồn tại và định hướng một số giải pháp cụ thể, sát thực với thực tiễn của địa phương để thực hiện trong thời gian tới.

 Căn cứ vào kết quả đánh giá của địa phương cũng như của các phòng ban, đồng chí Trần Mạnh Hà kết luận giao nhiệm vụ cho các phòng ban tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện. Với kiến nghị của địa phương về việc xin phê duyệt quy hoạch các công trình, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu xã Nghĩa Khánh phải có danh mục cụ thể để có sự sắp xếp ưu tiên ./.

Đồng chí Trần Mạnh Hà kết luận giao nhiệm vụ cho các phòng ban tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện

 Thu Hiền – Minh Thái ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Nghĩa Khánh khởi công xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao Phúc Thọ Lộc

Nghĩa Khánh khởi công xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao Phúc Thọ Lộc

Thí sinh Vi Thị Tâm, xóm Trung Thịnh chiến thắng hội thi “Rung chuông vàng” phụ nữ với pháp luật xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025

Thí sinh Vi Thị Tâm, xóm Trung Thịnh chiến thắng hội thi “Rung chuông vàng” phụ nữ với pháp luật xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025

Đoàn công tác huyện Nghĩa Đàn tham quan học tập kinh nghiệm về xây dựng Nông thôn mới

Đoàn công tác huyện Nghĩa Đàn tham quan học tập kinh nghiệm về xây dựng Nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới tại Nghĩa Đàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới tại Nghĩa Đàn

UBND huyện làm việc với thị trấn Nghĩa Đàn về tiến độ  xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”

UBND huyện làm việc với thị trấn Nghĩa Đàn về tiến độ xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”

Phiên làm việc của UBND huyện Nghĩa Đàn về tiến độ xây dựng huyện NTM

Phiên làm việc của UBND huyện Nghĩa Đàn về tiến độ xây dựng huyện NTM

Nghĩa Lạc kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1953-2023)và công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023

Nghĩa Lạc kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1953-2023)và công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023

Thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 của xã Nghĩa Sơn

Thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 của xã Nghĩa Sơn