Đoàn công tác huyện Nghĩa Đàn tham quan học tập kinh nghiệm về xây dựng Nông thôn mới

Thông qua chuyến đi, Đoàn công tác huyện Nghĩa Đàn đã học tập tiếp thu nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, trong đó có cách làm chủ động, sáng tạo, cụ thể sâu sát đến tận cơ sở, đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức của người dân

  Đoàn công tác của huyện Nghĩa Đàn do đồng chí Võ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đi tham quan, học tập xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh tại các huyện Tiên Yên, huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh và huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. Cùng đi có các đồng chí trong Ban chỉ đạo CTMTQG xây dựng Nông thôn mới huyện, văn phòng Nông thôn mới và chủ tịch UBND các xã thị trấn.

  Trong chuyến công tác, tại huyện Tiên Yên huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Tại buổi tham quan học tập kinh nghiệm, đoàn tham quan đã được nghe báo cáo tóm tắt của đại diện lãnh đạo huyện về công tác xây dựng nông thôn mới trong những năm qua. Đoàn đã đến tham quan mô hình thu gom phân loại rác, mô hình thu gom xử lý nức thải sinh hoạt tại xã Đồng Rui xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về tiêu chí môi trường, đến tham quan 3 mô hình nước sạch tại Hồ Khe Cát, Thị trấn và xã Phong Dự, là huyện có tỷ lệ dân sử dụng nước hợp vệ sinh cao nhất tỉnh, có 13 công trình nước sạch quy chuẩn 01:2018 của Bộ Y tế, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, khu vực nông thôn đạt 78,8%, tham quan các công trình văn hoá như khu vui chơi cho người già trẻ em, nhà VH xã, và Trung tâm văn hoá thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc huyện Tiên Yên.

  Tại huyện Bình Liêu, là huyện đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn NTM. với đặc thù đồng bào dân tộc chiếm hơn 96%, hưởng ứng Chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân vùng cao Bình Liêu đã từng bước thay đổi tư duy, nhận thức và chuyển hướng sang phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với bảo tồn văn hóa bản địa, kết hợp giữa du lịch với sản xuất nông nghiệp, đoàn đi tham quan thị trấn đô thị văn minh, khu du lịch cộng đồng-vườn hoa Cao Sơn.

 

Một số hình ảnh tại đợt tham quan, học tập kinh nghiệm

   Tại huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình đoàn công tác huyện Nghĩa Đàn đã đi tham quan các công trình văn hoá, thể thao, trường học, khu dân cư tại xã An Thái xã đầu tiên của tỉnh Thái Bình đạt NTM kiểu mẫu, đoàn cũng đã được lãnh đạo địa phương chia sẽ những cách làm hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM.

 Thông qua chuyến đi, Đoàn công tác huyện Nghĩa Đàn đã học tập tiếp thu nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, trong đó có cách làm chủ động, sáng tạo, cụ thể sâu sát đến tận cơ sở, đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức của người dân.  

Ngọc Linh  ( Văn phòng  NTM  huyện Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Nghĩa Khánh khởi công xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao Phúc Thọ Lộc

Nghĩa Khánh khởi công xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao Phúc Thọ Lộc

Thí sinh Vi Thị Tâm, xóm Trung Thịnh chiến thắng hội thi “Rung chuông vàng” phụ nữ với pháp luật xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025

Thí sinh Vi Thị Tâm, xóm Trung Thịnh chiến thắng hội thi “Rung chuông vàng” phụ nữ với pháp luật xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Trần Mạnh Hà – Phó chủ tịchUBND huyện làm việc với xã Nghĩa Khánh về tình hình thực hiện quy hoạch và tiến độ xây dựng NTM nâng cao

Đồng chí Trần Mạnh Hà – Phó chủ tịchUBND huyện làm việc với xã Nghĩa Khánh về tình hình thực hiện quy hoạch và tiến độ xây dựng NTM nâng cao

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới tại Nghĩa Đàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới tại Nghĩa Đàn

UBND huyện làm việc với thị trấn Nghĩa Đàn về tiến độ  xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”

UBND huyện làm việc với thị trấn Nghĩa Đàn về tiến độ xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”

Phiên làm việc của UBND huyện Nghĩa Đàn về tiến độ xây dựng huyện NTM

Phiên làm việc của UBND huyện Nghĩa Đàn về tiến độ xây dựng huyện NTM

Nghĩa Lạc kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1953-2023)và công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023

Nghĩa Lạc kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1953-2023)và công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023

Thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 của xã Nghĩa Sơn

Thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 của xã Nghĩa Sơn