Danh sách và số báo danh 12 thí sinh tham gia Hội thi “Chúng em kể chuyện về Bác Hồ” Chung kết cấp huyện

Đây là những thí sinh xuất sắc nhất ở cấp cụm

Danh sách và số báo danh 12 thí sinh tham gia Hội thi “Chúng em kể chuyện về Bác Hồ”

 Chung kết cấp huyện

 

SBD

Họ và tên thí sinh

Lớp

Học sinh trường

1

Trương Thị Quỳnh Như

5A

Tiểu học Nghĩa Long

2

Nguyễn Linh Đan

2A

Tiểu học Nghĩa An

3

Trương Hồ Gia Bảo

5B

Tiểu học Nghĩa Minh

4

Nguyễn Ngọc Hân

4A

Tiểu học Thị trấn Nghĩa Đàn

5

Nguyễn Phúc An

6A

THCS Long Lộc

6

Hồ Võ Hà My

6A

THCS Nghĩa Thành

7

Nguyễn Hà Trang 

5C

Tiểu học Nghĩa Hưng

8

Ngô Trần Nhật Anh

10D

Trung học PT Cờ Đỏ

9

Hồ Phương Phương

6A

THCS Thị trấn Nghĩa Đàn

10

Đặng Nguyễn Hà Mẫn

6A1

THCS Hồng Minh 

11

Ngô Trung Dũng 

1D

Tiểu học Nghĩa Trung

12

Hà Thị Hương Lam

11A6

Trung học PT 1/5

 

Các tin khác

Kết quả đợt 3, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Kết quả đợt 3, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đính chính kết quả đợt 2, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đính chính kết quả đợt 2, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Kết quả đợt 1, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Kết quả đợt 1, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đường Hồ Tùng Mậu

Đường Hồ Tùng Mậu

Thông báo phân luồng giao thông để thi công sửa chữa, thay thế các tràn tại các lý trình Km59+960; Km61+800; Km62+700; Km63+900 trên tuyến  Quốc lộ 48E

Thông báo phân luồng giao thông để thi công sửa chữa, thay thế các tràn tại các lý trình Km59+960; Km61+800; Km62+700; Km63+900 trên tuyến Quốc lộ 48E

Khai thác Khu du lịch cộng đồng thác Đá Nhảy tại Nghĩa Lạc

Khai thác Khu du lịch cộng đồng thác Đá Nhảy tại Nghĩa Lạc

Kết quả phần thi trắc nghiệm, đợt 3 Cuộc thi

Kết quả phần thi trắc nghiệm, đợt 3 Cuộc thi

Kết quả phần thi trắc nghiệm, đợt 2, Cuộc thi "Nghĩa Đàn - 15 năm đổi mới và phát triển"

Kết quả phần thi trắc nghiệm, đợt 2, Cuộc thi "Nghĩa Đàn - 15 năm đổi mới và phát triển"