Xóm đầu tiên của xã Nghĩa Yên đón chuẩn nông thôn mới

Với sự cố gắng của toàn thể nhân dân, trong năm 2017, xóm 2 đạt 15/ 15 tiêu chí.

   15/5, xóm 2 - xóm đầu tiên của xã Nghĩa Yên tổ chức lễ đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Quang cảnh lễ đón nhận

   Xóm 2 là xóm thuần nông, cách trung tâm xã 2km, có 81 hộ và 321 nhân khẩu, 37% đồng bào dân tộc Thổ.  Thực hiện chủ trương xây dựng NTM năm 2017, nhân dân trong xóm đồng thuận ủng hộ đóng góp. Tổng kinh phí thực hiện 508,6 triệu đồng, trong đó huyện hỗ trợ xi măng 134 tấn, nhân dân huy động 321 triệu đồng, hiến 2.000m2 đất 600m tường rào,147 cây…

   Với sự cố gắng của toàn thể nhân dân, trong năm 2017, xóm 2 đạt 15/ 15 tiêu chí.  Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 27 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo của xóm giảm xuống còn 6,17%%. Lĩnh vực văn hóa xã hội luôn được quan tâm chú trọng. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 82%. 100%  người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hương ước của xóm. 85% hộ gia đình xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh. 100% hộ gia đình xây dựng hố rác thải hợp lý.. Hệ thống an ninh, chính trị trên địa bàn xóm được giữ vững ổn định. Xóm giữ vững danh hiệu “ xóm văn hóa”, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đều được đánh giá tiên tiến xuất sắc.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Hoàng Hằng- Đinh Thùy ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Nghĩa Đàn hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng giúp xã Nghĩa Yên làm đường giao thông

Đồng chí Lê Hồng Sơn kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM tại xóm 135 xã Nghĩa Đức

Công an Nghĩa Đàn giúp xóm 135 làm đường giao thông nông thôn mới

Phụ nữ Nghĩa Lâm nhân rộng những con đường hoa

Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ và và triển khai đề án 938, 939 của Chính phủ

Nghĩa Đàn nhân dân ý thức cao trong xây dựng NTM

Cụm công đoàn cơ sở số 5 tặng quà cho 2 xóm về đích NTM năm 2017

Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Nghĩa Thắng