Xây dựng NTM nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân

Đây là nhấn mạnh của đồng chí Phan Văn Bình, phó chủ tịch UBND huyện tại phiên làm việc với xã Nghĩa Yên về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020 vào sáng 11/6

  Tính đến tháng 6/2020, xã Nghĩa Yên đã đạt 10/19 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt là giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin và truyền thông, Thu nhập, Hộ nghèo, Tổ chức sản xuất, Văn hóa, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Lãnh đạo xã Nghĩa Yên báo cáo tiến độ xây dựng NTM

  Tại phiên làm việc xã Nghĩa Yên cũng đề nghị hỗ trợ xi măng làm đường GTNT, kinh phí nâng cấp chợ nông thôn, nhà văn hóa các xóm, nâng cấp đường điện, kênh mương thủy lợi.

Bí thư chi bộ, xóm trưởng các xóm của Nghĩa Yên mong muốn tiếp tục được hỗ trợ xi măng làm GTNT

  Đại diện các phòng ban ngành cấp huyện cũng đã giải đáp các đề xuất và gợi ý các vấn đề nhằm tháo gỡ khó khăn cho xã.

  Kết luận phiên làm việc, đồng chí Phan Văn Bình đề nghị xã Nghĩa Yên làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ xây dựng NTM là nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân. Kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng NTM xã. Xây dựng kế hoạch phù hợp để phấn đấu xây dựng Nghĩa Yên hoàn thành NTM vào năm 2022. Rà soát qui hoạch NTM của xã. Ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ chức ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp. Đồng chí cũng giao các phòng ban ngành cấp huyện phối hợp, hướng dẫn xã Nghĩa Yên thực hiện các tiêu chí.

 

Đồng chí Phan Văn Bình kết luận phiên làm việc

Đức Anh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Dân quân năm thứ 1 cụm số 3 dân vận giúp xóm Lung Hạ làm đường bê tông NTM

Huyện ủy Nghĩa Đàn Tổ chức trao tiền hỗ trợ sửa sang nhà văn hóa xóm Hữu Lập ( Nghĩa An )

UBND huyện làm việc với xã Nghĩa An về tiến độ xây dựng nông thôn mới

Xây dựng NTM nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân

LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn giúp nhân dân xóm An Phú xây dựng NTM

Cơ quan UBND huyện giúp đỡ xóm Nho Hạp xã Nghĩa An xây dựng NTM

UBND huyện làm việc với xã Nghĩa Thịnh về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM

Tập huấn xây dựng mô hình vườn chuẩn NTM năm 2020