Ủy ban MTTQ huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị giao ban cụm số 2

Tại hội nghị, MTTQ huyện ghi nhận những kết quả đạt của MTTQ các xã trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  1/11, tại xã Nghĩa Liên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị giao ban  kiểm tra công tác Mặt trận các  xã cụm số 2 gồm Nghĩa Hưng, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Liên, Nghĩa Tân và Nghĩa Thắng.

Quang cảnh hội nghị

  Tại hội nghị,  MTTQ huyện ghi nhận những kết quả đạt của MTTQ các xã trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn; tham gia hoạt động hòa giải ở khu dân cư. Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024. Tổ chức các hội nghị đối thoại giữa Chính quyền với nhân dân, tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội Đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Tuyên truyền việc sáp nhập xã, sáp nhập xóm. Qua đó, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn góp, phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương. 

  Trong thời gian tới, MTTQ huyện tích cực phát huy hơn nữa, bám sát các chương trình nội dung của cấp trên cũng như của địa phương để xây dựng kế  hoạch hoạt động có hiệu quả đúng trọng tâm, mang lại hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Hồ Liên ( UBND xã Nghĩa Liên )

Các tin khác

Hội thảo phát triển kinh tế - xã hội huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030

Đồng chí Cao Thị Hiền dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Trung Thịnh xã Nghĩa Trung

Ủy ban MTTQ huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị giao ban cụm số 2

Nghĩa Lâm công bố nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập xóm

Công bố sáp nhập xóm tại xã Nghĩa Liên

Cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 5

Thị trấn Nghĩa Đàn công bố Nghị quyết số 08 - NQ/HĐND của HĐND tỉnh

Nghĩa Khánh công bố sáp nhập 2 xóm Trù - Mét