UBND huyện thẩm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM xã Nghĩa Lộc năm 2021

Quá trình kiểm tra hiện trường cũng như hồ sơ, các đồng chí trong đoàn thẩm định của huyện cũng đã chỉ ra một số hạn chế để địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí, cũng như quan tâm, ưu tiên các nguồn lực, sớm hoàn thành các hạng mục, tiêu chí chưa đạt để trình UBND tỉnh trong thời gian sắp tới./.

  Chiều 13/10, UBND huyện Nghĩa Đàn đã có phiên làm việc về thẩm tra kết quả thực hiện  chương trình  mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM xã Nghĩa Lộc năm 2021. Đồng chí Phan Văn Bình, phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn.

  Trước khi tổ chức thẩm định xã Nghĩa Lộc đạt chuẩn nông thôn mới, các thành viên trong Ban chỉ đạo huyện đã đi thực tế để kiểm tra thực tế việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa và việc thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự quyết tâm đồng lòng của bà con nhân dân trong việc hiến đất, đóng góp tiền của xây dựng hạ tầng nông thôn. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 39 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,96%. Công tác vệ sinh môi trường đảm bảo xanh-sạch-đẹp.

Kiểm tra 1 số nhà văn hóa trên địa bàn

  Quá trình kiểm tra hiện trường cũng như hồ sơ, các đồng chí trong đoàn thẩm định của huyện cũng đã chỉ ra một số hạn chế để địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí, cũng như quan tâm, ưu tiên các nguồn lực, sớm hoàn thành các hạng mục, tiêu chí chưa đạt để trình UBND tỉnh trong thời gian sắp tới./.

Đồng chí Phan Văn Bình yêu cầu các thành viên trong BCĐ tiếp tục hỗ trợ địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí.

Thu Hiền – Minh Thái ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

UBND huyện thẩm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM xã Nghĩa Lộc năm 2021

Thẩm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tại xã Nghĩa Lợi

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Lạc về thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Yên về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM năm 2021

Cơ quan Huyện ủy hỗ trợ xóm Tân Xuân, xã Nghĩa Lộc 30 triệu đồng xây dựng Nông thôn mới

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Lâm về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM xã Nghĩa Lâm năm 2021

Thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM ở Nghĩa Thịnh

Chung tay xây dựng NTM "Công trình đường cờ, con đường hoa"