UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Yên về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM năm 2021

Qua quá trình xem xét báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí và kiểm tra thực tế cho thấy xã Nghĩa Yên thực hiện xây dựng NTM trong điều kiện phòng chống dịch covid 19 gặp nhiều khó khăn, nhất là thiếu nguồn lực

 Chiều 16/8, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị trực tuyến làm việc với xã Nghĩa Yên về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM năm 2021. Chủ trì hội nghị đồng chí Võ Tiến Sỹ, phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Hình ảnh trực tuyến tại hai điểm cầu

  Tính đến tháng 8/2021, xã Nghĩa Yên đã thực hiện được 11/19 tiêu chí, còn 8 tiêu chí chưa thực hiện được là: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, thu nhập, y tế, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

  Qua quá trình xem xét  báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí và kiểm tra thực tế cho thấy xã Nghĩa Yên thực hiện xây dựng NTM trong điều kiện phòng chống dịch covid 19 gặp nhiều khó khăn, nhất là thiếu nguồn lực. Một số tiêu chí đã đạt cũng cần được thẩm tra và đánh giá lại như:  chợ, quy hoạch, hệ thống chính trị xã hội, nợ đọng... Trước tình hình đó, đại diện các phòng ban huyện đã tập trung phân tích  đánh giá các tiêu chí chưa đạt nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí. Đối với tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, UBND huyện sẽ kiểm tra đánh giá lại các công trình từ đó sẽ bố trí xi măng để ưu tiên một số công trình trọng điểm cấp thiết. Đối với các tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, xã cần vận dụng sức dân, tôn tạo và sữa chữa theo tiêu chuẩn các tiêu chí. Tiêu chí liên quan hệ thống đài FM sẽ được kiểm tra đánh giá và nâng cấp sữa chữa theo yêu cầu tiêu chí. Còn đối vơi tiêu chí thu nhập, hiện nay xã tiếp tục đẩy mạnh các mô hình sản xuất chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Đối với các tiêu chí đã đạt, xã cần củng cố và tiếp tục nâng cao các tiêu chí...

Phát biểu của đồng chí Ngô Văn Thành, PCT  HĐND huyện Nghĩa Đàn

  Kết luận phiên làm việc, đồng chí Võ Tiến Sỹ đề nghị xã cần tiếp tục hoàn thiện BCĐ xây dựng NTM của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách từng tiêu chí, bám sát đôn đốc tiêu chí mình phụ trách. Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân cùng hiểu đồng sức đồng lòng chung tay xây dựng NTM. Đối với các phòng ban cấp huyện tiếp tục bám sát địa phương, hướng dẫn cho xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ minh chứng để xã Nghĩa Yên sớm đạt được mục tiêu về đích NTM trong năm 2022.

 

Đồng chí Võ Tiến Sỹ kết luận hội nghị

 Hoàng Hằng - Minh Thái ( Trung tâm VHTT&TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

UBND huyện thẩm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM xã Nghĩa Lộc năm 2021

Thẩm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tại xã Nghĩa Lợi

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Lạc về thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Yên về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM năm 2021

Cơ quan Huyện ủy hỗ trợ xóm Tân Xuân, xã Nghĩa Lộc 30 triệu đồng xây dựng Nông thôn mới

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Lâm về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM xã Nghĩa Lâm năm 2021

Thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM ở Nghĩa Thịnh

Chung tay xây dựng NTM "Công trình đường cờ, con đường hoa"