UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Thịnh về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2021

Tính đến tháng 2/2021, xã Nghĩa Thịnh đã đạt 15/19 tiêu chí NTM

    UBND huyện Nghĩa Đàn có phiên làm việc về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM xã Nghĩa Thịnh năm 2021. Đồng chí Võ Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên làm việc.

Quang cảnh chung phiên làm việc

  Tính đến tháng 2/2021, xã Nghĩa Thịnh đã đạt 15/19 tiêu chí NTM, còn  4 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, CSVC văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và thu nhập.

Đồng chí Hoàng Xuân Cường, chủ tịch UBND xã Nghĩa Thịnh báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng NTM

 Qua quá trình xem xét các báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí và kiểm tra thực tế cho thấy xã Nghĩa Thịnh có nhiều khó khăn để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, nhất là các nguồn lực. Chưa kể các tiêu chí đã đạt được như y tế, giáo dục nằm trong kế hoạch thẩm định lại... Đại diện các phòng ban đã tập trung phân tích nhằm tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí còn lại.  Đối với tiêu chí giao thông, huyện tập trung triển khai ưu tiên một số công trình trọng điểm, tập trung bố trí xi măng ưu tiên các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng thương mại, xây dựng thêm phòng chức năng và đài FM, điều chỉnh quy hoạch từ chợ sang điểm thương mại dịch vụ cho phù hợp. Đối với tiêu chí thu nhập, xã tiếp tục triển khai các chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đẩy mạnh sản xuất để nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Đồng chí Lê Thái Hùng, phó chủ tịch UBND huyện đánh giá tiêu chí giáo dục

 Kết luận phiên làm việc, đồng chí Võ Tiến Sỹ đề nghị lãnh đạo xã cần quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo thực hiện xây dựng các tiêu chí NTM chưa đạt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách từng tiêu chí. Đối với BCĐ xây dựng NTM của huyện thường xuyên phối hợp hướng dẫn cho xã thực hiện các tiêu chí còn lại để xã sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2021.

 

Đồng chí Võ Tiến Sỹ kết luận tại phiên làm việc

  Hoàng Hằng – Minh Thái ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Xã Nghĩa An đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020

UBND huyện làm việc với xã Nghĩa Lợi về xây dựng NTM

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Thịnh về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2021

Thẩm định nông thôn mới tại xóm Thái Thịnh, Nghĩa Lợi

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại xóm Màn Thịnh xã Nghĩa Thọ

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại làng Đồng Song xã Nghĩa Yên

Thẩm định đạt chuẩn NTM tại làng Nam Lâm, Nghĩa Lâm

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại xóm Sông Lim, Ấp Mỹ xã Nghĩa Lộc