UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Lâm về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM xã Nghĩa Lâm năm 2021

Tính đến tháng 6/2021, xã Nghĩa Lâm đã thực hiện được 13/19 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa thực hiện được là: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư , tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm.

   UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị trực tuyến làm việc với xã Nghĩa Lâm về mức độ thực hiện các tiêu chí xây dựng xã Nghĩa Lâm năm 2021. Tham dự có đồng chí Phan Tiến Hải, phó bí thư Thường trực Huyện ủy. Chủ trì hội nghị đồng chí Võ Tiến Sỹ, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh chung hội nghị trực tuyến

  Tính đến tháng 6/2021, xã Nghĩa Lâm đã thực hiện được 13/19 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa thực hiện được là: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa,  nhà ở dân cư , tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm.

Hình ảnh trực tuyến tại hai điểm cầu

  Qua quá trình xem xét các báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí và kiểm tra thực tế cho thấy xã Nghĩa Lâm có nhiều khó khăn để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, nhất là các nguồn lực. Chưa kể các tiêu chí đã đạt được cũng cần được thẩm tra và đánh giá lại như: chợ, quy hoạch, hệ thống chính trị xã hội, nợ đọng... Trước tình hình đó, đại diện các phòng ban cấp huyện đã tập trung phân tích nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí. Đối với tiêu chí giao thông và tiêu chí trường học, UBND huyện sẽ bố trí xi măng, ưu tiên một số công trình trọng điểm, cấp thiết và lồng ghép vào các công trình đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, đối với các tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, xã cần vận dụng sức dân, tôn tạo và sữa chữa theo tiêu chuẩn các tiêu chí. Tuy nhiên, yêu cầu đối với xã hiện nay chính là chính quyền và nhân dân thực hiện trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp.  Đối với tiêu chí Nhà ở còn có 6 nhà tranh tre, xã cần báo cáo cụ thể và thực hiện theo từng lộ trình. Còn đối vơi tiêu chí thu nhập, hiện nay xã có thể phát huy về các mô hình, các sản phẩm đạt occop và phát triển thương mại dịch vụ. Đối với các tiêu chí đã đạt, xã cần củng cố và tiếp tục nâng cao các tiêu chí...

Phát biểu của đồng chí Phan Tiến Hải

  Kết luận phiên làm việc, đồng chí Võ Tiến Sỹ đề nghị xã cần tiếp tục hoàn thiện BCĐ xây dựng NTM của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách từng tiêu chí, bám sát đôn đốc tiêu chí mình phụ trách. Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân cùng hiểu đồng sức đồng lòng chung tay xây dựng NTM. Đối với các phòng ban cấp huyện tiếp tục bám sát địa phương, hướng dẫn cho xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ minh chứng để xã Nghĩa Lâm sớm đạt được mục tiêu về đích NTM trong năm 2022.

Đồng chí Võ Tiến Sỹ kết luận phiên làm việc

Hoàng Hằng - Minh Thái ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

UBND huyện thẩm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM xã Nghĩa Lộc năm 2021

Thẩm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tại xã Nghĩa Lợi

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Lạc về thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Yên về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM năm 2021

Cơ quan Huyện ủy hỗ trợ xóm Tân Xuân, xã Nghĩa Lộc 30 triệu đồng xây dựng Nông thôn mới

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Lâm về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM xã Nghĩa Lâm năm 2021

Thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM ở Nghĩa Thịnh

Chung tay xây dựng NTM "Công trình đường cờ, con đường hoa"