UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Lạc về thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021

Theo dự kiến, Nghĩa Lạc sẽ về đích NTM vào năm 2024

  Chiều 23/9, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức phiên làm việc với xã Nghĩa Lạc về  thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM năm 2021. Tham dự có đồng chí Phan Tiến Hải, phó bí thư Thường trực Huyện ủy. Chủ trì hội nghị đồng chí Võ Tiến Sỹ, phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh chung phiên làm việc

  Tính đến tháng 9/2021, xã Nghĩa Lạc đã thực hiện được 9/19 tiêu chí, còn 10 tiêu chí chưa thực hiện được là: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hhà ở dân cư,  thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Đồng chí Lô Xuân Du, chủ tịch UBND xã Nghĩa Lạc báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng NTM

  Qua quá trình xem xét báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí và kiểm tra thực tế cho thấy xã Nghĩa Lạc thực hiện xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn do xã là xã nông nghiệp, đồng bào dân tộc chiếm tỷ lệ cao, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp chính vì vậy nguồn lực xây dựng NTM còn nhiều hạn chế.  Một số tiêu chí tuy đã đạt nhưng vẫn chưa cao cần phải tiếp tục đánh giá và hoàn thiện. Cũng tại phiên làm việc, đại diện các phòng ban huyện đã tập trung phân tích  đánh giá các tiêu chí chưa đạt nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí. Theo dự kiến, Nghĩa Lạc sẽ về đích năm 2024, vì vậy  hiện nay, xã sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thiện từng tiêu chí theo lộ trình từng năm. Đối với các tiêu chí đã đạt, xã tiếp tục củng cố và nâng cao các tiêu chí.

  Kết luận phiên làm việc, đồng chí Võ Tiến Sỹ đề nghị xã cần tiếp tục hoàn thiện BCĐ xây dựng NTM của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách từng tiêu chí, bám sát đôn đốc tiêu chí mình phụ trách. Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân cùng hiểu đồng sức đồng lòng chung tay xây dựng NTM. Đối với các phòng ban cấp huyện tiếp tục bám sát địa phương, hướng dẫn cho xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ minh chứng để xã Nghĩa Lạc đạt được mục tiêu về đích NTM trong năm 2024.

Đồng chí Võ Tiến Sỹ kết luận phiên làm việc

Hoàng Hằng - Minh Thái ( Trumg tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

UBND huyện thẩm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM xã Nghĩa Lộc năm 2021

Thẩm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tại xã Nghĩa Lợi

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Lạc về thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Yên về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM năm 2021

Cơ quan Huyện ủy hỗ trợ xóm Tân Xuân, xã Nghĩa Lộc 30 triệu đồng xây dựng Nông thôn mới

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Lâm về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM xã Nghĩa Lâm năm 2021

Thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM ở Nghĩa Thịnh

Chung tay xây dựng NTM "Công trình đường cờ, con đường hoa"