UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa An về tiến độ thực hiện xây dựng NTM năm 2020

Tính đến tháng 3/2020, xã Nghĩa An đã đạt 13/19 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa đạt: Quy hoạch; Giao thông nông thôn; Điện; Xây dựng trường chuẩn Quốc gia; Cơ sở vật chất văn hóa và Hệ thống chính trị.

  Ngày 12/3, UBND huyện Nghĩa Đàn đã có phiên làm việc với xã Nghĩa An về tiến độ thực hiện xây dựng NTM năm 2020. Đồng chí Võ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên làm việc.

Quang cảnh phiên làm việc

  Tính đến tháng 3/2020, xã Nghĩa An đã đạt 13/19 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa đạt: Quy hoạch; Giao thông nông thôn;  Điện; Xây dựng trường chuẩn Quốc gia; Cơ sở vật chất văn hóa và Hệ thống chính trị.

Lực lượng dân quân giúp xã Nghĩa An làm GTNT

  Để xã Nghĩa An về đích NTM trong năm 2020, tại phiên làm việc các đồng chí trưởng các phòng ban, ngành đoàn thể đã tập trung bàn hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của xã ở 3 tiêu chí: giao thông, xây dựng trường chuẩn Quốc gia và Cơ sở vật chất văn hóa. Những tiêu chí này, ngoài sự hỗ trợ của cấp trên, chính quyền địa phương  cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận dụng mọi nguồn lực cũng như huy động sức dân cùng chung tay xây dựng NTM.

Đồng chí Phan Văn Bình, phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại phiên làm việc

  Tại đây, BCĐ xây dựng NTM huyện cũng đã trực tiếp phân công cho các cơ quan, ban ngành cấp huyện hỗ trợ, nhằm động viên các xóm của xã Nghĩa An trong quá trình xây dựng NTM.

  Phát biểu kết luận phiên làm việc, đồng chí Võ Tiến Sỹ giao cho xã Nghĩa An sau phiên làm việc này cần tập trung kiện toàn BCĐ xây dựng NTM xã, phân công từng đồng chí phụ trách và gắn trách nhiệm cho cá nhân. Rà soát, nâng cao các tiêu chí đã đạt, những tiêu chí chưa đạt, cần xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể. Các xóm tập trung họp dân bàn bạc, lực chọn các phần việc phù hợp để các cơ quan, đơn vị có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ. Giao cho các ban, ngành lồng ghép các chương trình, dự án để Nghĩa An về đích NTM đúng kế hoạch. Theo kế hoạch năm 2020, huyện Nghĩa Đàn tập trung cho xã Nghĩa An 12 công trình, dự án; trong đó có 5  dự án về giao thông./.

Đồng chí Võ Tiến Sỹ kết luận phiên làm việc

 Thu Hiền – Văn Quỳnh (Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Dân quân năm thứ 1 cụm số 3 dân vận giúp xóm Lung Hạ làm đường bê tông NTM

Huyện ủy Nghĩa Đàn Tổ chức trao tiền hỗ trợ sửa sang nhà văn hóa xóm Hữu Lập ( Nghĩa An )

UBND huyện làm việc với xã Nghĩa An về tiến độ xây dựng nông thôn mới

Xây dựng NTM nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân

LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn giúp nhân dân xóm An Phú xây dựng NTM

Cơ quan UBND huyện giúp đỡ xóm Nho Hạp xã Nghĩa An xây dựng NTM

UBND huyện làm việc với xã Nghĩa Thịnh về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM

Tập huấn xây dựng mô hình vườn chuẩn NTM năm 2020