UBND huyện Nghĩa Đàn họp Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP

Căn cứ theo bộ tiêu chí tạm thời và xếp hạng sản phẩm OCOP của tỉnh Nghệ An, Hội đồng của huyện đã đánh giá, xếp loại cả 4 sản phẩm đều đạt hạng 4 sao.

  Ngày 2/10, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức họp Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng  sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm  OCOP để đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia chương trình COCOP năm 2020. Đồng chí Phan Văn Bình – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp

  Năm 2020, huyện Nghĩa Đàn đăng  ký 4 sản phẩm tham gia chương trình COCOP gồm: cam của HTX cây ăn quả 1/5; Dưa lưới cửa HTX công nghệ cao Hậu Nguyên; Ổi của HTX nông nghiệp 19/5 và hộ chế biến kinh doanh dầu Sở Bùi Thị Thanh ở xã Nghĩa Lộc. Các sản phẩm tham gia đợt này đều được UBND huyện hỗ trợ 100% kinh phí tư vấn, lập hồ sơ, bao bì, tem, nhãn.

  Căn cứ theo bộ tiêu chí tạm thời và xếp hạng sản phẩm OCOP của tỉnh Nghệ An, Hội đồng của huyện đã đánh giá, xếp loại cả 4 sản phẩm đều đạt hạng 4 sao.

Các sản phẩm tham gia chương trình

  Kết luận cuộc họp đồng chí Phan Văn Bình đề nghị các HTX và hộ chế biến kinh doanh Dầu Sở, các thành viên tư vấn, hội đồng tư vấn huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để sớm hoàn thiện hồ sơ, tư vấn về quy cách đóng gói, cải tiến sản phẩm và cách tiếp cận và giới thiệu sản phẩm để tạo ấn tượng tốt với hội đồng tư vấn cấp trên khi giới thiệu, tham gia trưng bày sản phẩm./.

Thu Hiền - Ngọc Linh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Đồng chí Phan Văn Bình kiểm tra công tác phòng chống lụt bão

Họp Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

UBND huyện Nghĩa Đàn họp Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP

Hội thảo trình diễn máy phun thuốc BVTV không người lái

Chàng thanh niên với khát vọng đưa cây đặc sản thế giới về đất Nghĩa Đàn

Nghĩa Thành tổng kết công tác sản xuất, thu hoạch mía niên vụ 2019 – 2020

Hội nghị biểu dương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ IX

Nghĩa Đàn triển khai đề án sản xuất vụ Đông 2020