UBND huyện Nghĩa Đàn cắt giảm thời gian giải quyết 61 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

Qua đây nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giảm tối đa thời gian, chi phí cho người dân trong quá trình làm các thủ tục hành chính trên địa bàn.

      11/12, UBND huyện Nghĩa Đàn có thông báo cắt giảm thời gian giải quyết 61 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Nghĩa Đàn. Trong đó có những lĩnh vực cắt giảm nhiều như Kinh tế - Hạ tầng 16 thủ tục, Tư pháp 10 thủ tục, Nội vụ 9 thủ tục, Tài chính – Kế hoạch 8 thủ tục...Nhiều thủ tục được cắt giảm nhiều thời gian như mua BHYT cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng từ 10 ngày xuống còn 4 ngày, thủ tục phục hồi danh dự, thủ tục đang ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài từ 15 ngày xuống 10 ngày… Qua đây nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giảm tối đa thời gian, chi phí cho người dân trong quá trình làm các thủ tục hành chính trên địa bàn.

   Sau đây là 61 thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết:

Đức Anh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Thông báo kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Nghĩa Đàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

UBND huyện Nghĩa Đàn cắt giảm thời gian giải quyết 61 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

Công điện khẩn

Thông báo lấy ý kiến về kết quả kiểm tra mức độ đạt các tiêu chí của xã Nghĩa An hoàn thành xây dựng NTM

Tỉnh Nghệ An ra công điện khẩn về việc khẩn trương ứng phó với bão số 9

Công điện chủ động ứng phó với cơn bão số 8 ( SAUDEL )

Công điện

Công điện về việc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, khống chế bệnh lở mồm long móng