UBND huyện làm việc với xã Nghĩa Lợi về xây dựng NTM

Kết luận phiên làm việc đồng chí Võ Tiến Sỹ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ và nhân dân xã Nghĩa Lợi trong xây dựng NTM. Đồng chí đề nghị xã tiếp thu ý kiến của các ngành để có cách thức thực hiện phù hợp, tiếp tục rà soát, củng cố các tiêu chí đã đạt

   UBND huyện Nghĩa Đàn có phiên làm việc về xây dựng NTM năm 2021 tại xã Nghĩa Lợi. Đồng chí Võ Tiến Sỹ, phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên làm việc.

Phiên làm việc thẳng thắn nêu ra những thuận lợi cũng như hạn chế của Nghĩa Lợi trong xây dựng NTM

  Đến tháng 2/2021 xã Nghĩa Lợi đã đạt 15/19 tiêu chí. Còn 4 tiêu chí chưa đạt là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm. Trong đó tiêu chí giao thông để đạt tiêu chuẩn cần bê tông hoá thêm 8,3km đường giao thông thôn, xóm. Dự kiến cần 1500 tấn xi măng để hoàn thiện. Về tiêu chí thu nhập phấn đấu năm 2021 xã đạt 36 triệu đồng/người/năm.

  Để đạt được mục tiêu về đích NTM vào năm 2021 xã Nghĩa Lợi đã đưa ra các giải pháp đó là tăng cường xuất khẩu lao động, phát triển các trang trại, gia trại. Xã phân công phụ trách từng xóm về các tiêu chí. Đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch, rãnh thoát nước trong khu dân cư, hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh...

  Tại phiên làm việc lãnh đạo các phòng ban, nghành đã có các ý kiến đóng góp để 4 tiêu chí còn lại sớm đạt, đồng thời nâng cao các tiêu chí đã đạt. Trong đó một số ý kiến cho rằng cần sự lãnh đạo, chỉ đạo hơn nữa của xã trong việc chỉnh trang đường sá, vườn tược. Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phan Văn Bình, phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại phiên làm việc

  Kết luận phiên làm việc, đồng chí Võ Tiến Sỹ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ và nhân dân xã Nghĩa Lợi trong xây dựng NTM. Đồng chí đề nghị xã tiếp thu ý kiến của các ngành để có cách thức thực hiện phù hợp, tiếp tục rà soát, củng cố các tiêu chí đã đạt. Đối với các tiêu chí chưa đạt đồng chí yêu cầu các ngành liên quan tập trung nguồn lực giúp Nghĩa Lợi xóa đói giảm nghèo, bố trí cán bộ giúp đỡ xã. Đối với xã Nghĩa Lợi cần sự vào cuộc của Mặt trận, các đoàn thể hơn nữa trong việc hoàn thiện các tiêu chí, tuyên truyền người dân phát huy nội lực nâng cao thu nhập, chính trang vườn tược, nhà cửa.

 

Đồng chí Võ Tiến Sỹ kết luận phiên làm việc

Đinh Thùy ( Trung tâm VH, TT & TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Xã Nghĩa An đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020

UBND huyện làm việc với xã Nghĩa Lợi về xây dựng NTM

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Thịnh về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2021

Thẩm định nông thôn mới tại xóm Thái Thịnh, Nghĩa Lợi

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại xóm Màn Thịnh xã Nghĩa Thọ

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại làng Đồng Song xã Nghĩa Yên

Thẩm định đạt chuẩn NTM tại làng Nam Lâm, Nghĩa Lâm

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại xóm Sông Lim, Ấp Mỹ xã Nghĩa Lộc