UBND huyện làm việc với xã Nghĩa Lợi về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021

Ngày 6/11 UBND huyện Nghĩa Đàn có phiên làm việc với xã Nghĩa Lợi về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021. Đ/c Võ Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên làm việc.

      Tính đến tháng 10/2020, xã Nghĩa Lợi đạt 11/19 tiêu chí NTM, còn 8 tiêu chí chưa đạt là: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất và môi trường- ATTP.

       Đồng chí Nguyễn Huy Anh chủ tịch UBND xã Nghĩa Lợi báo cáo tình hình xây dựng NTM của địa phương

Để xã Nghĩa Lợi về đích NTM trong năm 2021, tại phiên làm việc, các đồng chí lãnh đạo huyện, đại diện các phòng, ban, ngành của huyện đã tập trung bàn các giải pháp thực hiện các tiêu chí còn lại. Về tiêu chí giảm nghèo, thời gian qua địa phương đã có nhiều cố gắng nhưng chưa có bước đột phá để xây dựng các mô hình phù hợp với lợi thế của địa phương như: phát triển rừng, tre nguyên liệu. Về chăn nuôi theo hướng hàng hóa như nuôi bò vỗ béo, nuôi dê sinh sản. Cùng với đó, cần quan tâm đến việc đào tạo nghề gắn với xuất khẩu lao động. Về tiêu chí giao thông tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong việc chung tay xây dựng NTM và phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm…

     Đồng chí Võ Tiến Sỹ chủ tịch UBND huyện kết luận phiên làm việc

Kết luận phiên làm việc, đồng chí Võ Tiến Sỹ đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp tích cực Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Lợi trong phong trào xây dựng NTM. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị, các đồng chí bí thư, xóm trưởng các xóm sau phiên làm việc với huyện cần truyền tải sớm nội dung này để cho nhân dân biết để cùng thực hiện, tránh tình trạng trông chờ ỷ lại. Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã tiếp tục xây dựng, thực hiện, quyết tâm để xã Nghĩa Lợi về đích NTM vào cuối năm 2021 như kế hoạch đề ra. Ngoài các tiêu chí cụ thể, các cấp, các ngành cần tập trung, ưu tiên các nguồn hỗ trợ về cho xã Nghĩa Lợi; có trách nhiệm, hướng dẫn địa phương trong việc thực hiện các tiêu chí. Đề nghị Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện tốt nhất cho các hộ gia đình có đủ điện kiện đượctiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất để tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân. ...

                                                                                                                    T/h: Thu Hiền – Minh Thái

Các tin khác

Thẩm định nông thôn mới tại xóm Thái Thịnh, Nghĩa Lợi

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại xóm Màn Thịnh xã Nghĩa Thọ

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại làng Đồng Song xã Nghĩa Yên

Thẩm định đạt chuẩn NTM tại làng Nam Lâm, Nghĩa Lâm

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại xóm Sông Lim, Ấp Mỹ xã Nghĩa Lộc

Thẩm định xã đạt chuẩn NTM tại Nghĩa An

UBND huyện làm việc với xã Nghĩa Lợi về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm, tìm hiểu tình hình xây dựng vườn chuẩn Nông thôn mới