UBND huyện làm việc với các xã chưa đạt chuẩn NTM

Hầu hết các xã đều khó khăn để hoàn thành các tiêu chí GTNT, tỷ lệ hộ nghèo, cơ sở vật chất trường học, trạm y tế...việc huy động các nguồn lực để trong nhân dân còn hạn chế.

   Chiều 10/9, UBND huyện Nghĩa Đàn có phiên làm việc với 8 xã chưa đạt chuẩn NTM . Chủ trì hội nghị đồng chí Võ Tiến Sỹ, chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Lê Thái Hùng, Phan Văn Bình, phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn.

Quang cảnh phiên làm việc

   Theo báo cáo của UBND huyện Nghĩa Đàn, tính đến tháng 9/2020 có 08 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới gồm có các xã: Nghĩa Thịnh (14/19 tiêu chí), Nghĩa Yên, Nghĩa Lợi và Nghĩa Lạc ( đạt 11/19 tiêu chí), Nghĩa Lâm, Nghĩa Lộc (đạt 12/19 tiêu chí) ; Nghĩa Mai , Nghĩa Thọ (đạt 9/19 tiêu chí). Hầu hết các xã đều khó khăn để hoàn thành các tiêu chí GTNT, tỷ lệ hộ nghèo, cơ sở vật chất trường học, trạm y tế...việc huy động các nguồn lực để trong nhân dân còn hạn chế.  Chính vì vậy để hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM cho các xã giai đoạn 2021- 2025, UBND huyện Nghĩa Đàn yêu cầu các ban ngành, các địa phương vận dụng các  nguồn vốn trung ương, tỉnh đã phân khai theo kế hoạch, yêu cầu các phòng, ban, ngành cần tập trung  hỗ trợ xi măng cho UBND các xã kịp thời hoàn thành các tiêu chí còn lại, nhất là đối với các công trình giao thông để từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM ở từng địa phương .

Hoàng Hằng - Minh Thái ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Thẩm định nông thôn mới tại xóm Thái Thịnh, Nghĩa Lợi

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại xóm Màn Thịnh xã Nghĩa Thọ

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại làng Đồng Song xã Nghĩa Yên

Thẩm định đạt chuẩn NTM tại làng Nam Lâm, Nghĩa Lâm

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại xóm Sông Lim, Ấp Mỹ xã Nghĩa Lộc

Thẩm định xã đạt chuẩn NTM tại Nghĩa An

UBND huyện làm việc với xã Nghĩa Lợi về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm, tìm hiểu tình hình xây dựng vườn chuẩn Nông thôn mới