UBND huyện họp bàn về việc giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên tuyến đường HCM qua địa bàn 2 xã Nghĩa Long và Nghĩa Lộc

Đối tượng giải tỏa là các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm lấn chiếm trái phép đất đường bộ, hành lang an toàn đường bộ. Các công trình, vật kiến trúc vi phạm đất của đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi giải tỏa

  Ngày 30/11, UBND huyện Nghĩa Đàn đã có buổi họp bàn với 2 xã Nghĩa Long và Nghĩa Lộc về việc chuẩn bị giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến đường HCM.

  Đối tượng giải tỏa là các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm lấn chiếm trái phép đất đường bộ, hành lang an toàn đường bộ.  Các công trình, vật kiến trúc vi phạm đất của đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi giải tỏa, gồm: nhà ở, các ki ốt, lều quán, mái che, các công trình trái phép, cây cối trồng trên đất đường bộ. Phạm vi giải tỏa trừ các trường hợp thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa thực hiện bồi thường của tuyến đường HCM đoạn đi qua địa bàn 2 xã Nghĩa Long và Nghĩa Lộc, tính từ tim đường ra 36,5m.

 

Đại diện xã Nghĩa Lộc và Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh 1 nêu một số khó khăn trong công tác giải tỏa

 Để thực hiện tốt công tác giải tỏa, tại phiên làm việc, UBND huyện đã giao cho các phòng ban, ngành chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đồng thời giao cho 2 xã Nghĩa Long và Nghĩa Lộc tập trung rà soát các trường hợp nằm trong hành lang an toàn giao thông. Trong đó, xác định rõ các trường hợp  nằm trong đất đường bộ hoặc nằm trong hành lang an toàn giao thông, trường hợp nào có bìa trường hợp nào không./.

Đồng chí Phan Văn Bình, phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn kết luận phiên họp

Thu Hiền – Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

UBND huyện họp bàn về việc giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên tuyến đường HCM qua địa bàn 2 xã Nghĩa Long và Nghĩa Lộc

Nghĩa Tân sơ kết 2 năm thực hiện Đề án phát triển kinh tế

Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Nghĩa Đàn

Ra quân đảm bảo an toàn lưới điện trước mùa mưa bão

Mở thầu gói thầu số 02 toàn bộ phần xây lắp và hạng mục chung công trình: Hệ thống cấp nước thô cho cụm công nghiệp Nghĩa Long

Công bố đồ án quy hoạch điều chỉnh và bổ sung quy hoạch chung thị trấn Nghĩa Đàn

Mở thầu Nhà máy nước huyện Nghĩa Đàn

Tập huấn nghiệp vụ QLNN về tài nguyên môi trường