UBND huyện họp bàn về việc giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên tuyến đường HCM qua địa bàn 2 xã Nghĩa Long và Nghĩa Lộc

Đối tượng giải tỏa là các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm lấn chiếm trái phép đất đường bộ, hành lang an toàn đường bộ. Các công trình, vật kiến trúc vi phạm đất của đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi giải tỏa

  Ngày 30/11, UBND huyện Nghĩa Đàn đã có buổi họp bàn với 2 xã Nghĩa Long và Nghĩa Lộc về việc chuẩn bị giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến đường HCM.

  Đối tượng giải tỏa là các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm lấn chiếm trái phép đất đường bộ, hành lang an toàn đường bộ.  Các công trình, vật kiến trúc vi phạm đất của đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi giải tỏa, gồm: nhà ở, các ki ốt, lều quán, mái che, các công trình trái phép, cây cối trồng trên đất đường bộ. Phạm vi giải tỏa trừ các trường hợp thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa thực hiện bồi thường của tuyến đường HCM đoạn đi qua địa bàn 2 xã Nghĩa Long và Nghĩa Lộc, tính từ tim đường ra 36,5m.

 

Đại diện xã Nghĩa Lộc và Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh 1 nêu một số khó khăn trong công tác giải tỏa

 Để thực hiện tốt công tác giải tỏa, tại phiên làm việc, UBND huyện đã giao cho các phòng ban, ngành chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đồng thời giao cho 2 xã Nghĩa Long và Nghĩa Lộc tập trung rà soát các trường hợp nằm trong hành lang an toàn giao thông. Trong đó, xác định rõ các trường hợp  nằm trong đất đường bộ hoặc nằm trong hành lang an toàn giao thông, trường hợp nào có bìa trường hợp nào không./.

Đồng chí Phan Văn Bình, phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn kết luận phiên họp

Thu Hiền – Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Lễ khởi công xây dựng các công trình giao thông nông thôn xã Nghĩa An

Chủ tịch UBND huyện kiểm tiến độ của dự án đường Miền Tây

Người dân tự nguyện hiến đất, phá tường rào mở rộng tuyến đường Miền Tây đi qua

Kiểm tra tiến độ thi công 1 số công trình và việc giải tỏa tuyến đường cứu hộ

Đồng chí Phan Văn Bình kiểm tra tiến độ giải tỏa, tạo mặt bằng xây dựng tuyến đường cứu hộ vùng lũ, đảm bảo an ninh quốc phòng tại xã Nghĩa Bình

Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng 1 số công trình trên địa bàn

Khởi công dự án: Đường cứu hộ vùng lũ, đảm bảo an ninh quốc phòng các xã từ Nghĩa Lâm đến Nghĩa Bình

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang kiểm tra các công trình ách yếu, thăm mô hình cam tại xã Nghĩa Liên