UBMTTQ huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị lần thứ 4 khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024

6 tháng đầu năm thông qua cuộc vận động quý “vì người nghèo” hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, quỹ cấp huyện 105 triệu đồng, cấp xã 376 triệu đồng, tiến hành giải ngân cho 57 đối tượng xây mới và sửa chữa nhà ở, 105 đối tượng là học sinh nghèo vượt khó học giỏi, 167 đối tượng hỗ trợ con giống, cây giống phát triển sản xuất.

  Chiều  20/7, UBMTTQ huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị lần thứ 4 khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024, nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020.

Các đại biểu tham dự hội nghị

  Trong 6 tháng đầu năm, UBMTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ... triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước thiết thực thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP - AN, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN” gắn với chương trình xây dựng NTM. Triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động chăm lo cho người nghèo, trong chương trình “tết vì người nghèo” Canh Tý 2020, toàn huyện đã vận động được hơn 2,3 tỷ đồng, trao 5.717 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo… Công tác tiếp nhận tiền và hàng ủng hộ phòng chống dịch Covid toàn huyện thu được hơn 2,3 tỷ đồng, trong đó tiền mặt hơn 1,8 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm thông qua cuộc vận động quý “vì người nghèo” hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, quỹ cấp huyện 105 triệu đồng, cấp xã 376 triệu đồng, tiến hành giải ngân cho 57 đối tượng xây mới và sửa chữa nhà ở, 105 đối tượng là học sinh nghèo vượt khó học giỏi, 167 đối tượng hỗ trợ con giống, cây giống phát triển sản xuất.

  Tại hội nghị, UBMTTQ huyện Nghĩa Đàn thông báo các ủy viên của UBMTTQ huyện khóa XXIII đương nhiên không còn là ủy viên do kiện toàn sau Đại hội Đảng và hiệp thương cử bổ sung ủy viên UBMTTQ huyện khóa XXIII. Dịp này, có 4 tập thể, 2 cá nhân được UBMTTQ tỉnh trao tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019./.

Tặng quà cho các ủy viên UB MTTQ huyện chuyển công tác

Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Thu Hiền – Minh Thái ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng năm 2020

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần XXIX cho các chi bộ trực thuộc

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra UBND huyện

Huyện đoàn Nghĩa Đàn quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX

Hội CCB huyện Nghĩa Đàn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Nghĩa Đàn quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần XXIX

BTV Huyện ủy Nghĩa Đàn công bố các quyết định về công tác cán bộ