UBMTTQ huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2014-2019

Dịp này, UBMTTQ tỉnh đã khen thưởng cho 3 tập thể, UBMTTQ huyện khen thưởng cho 7 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2017./.

  Ngày 11/1, UBMTTQ huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Quang cảnh hội nghị

   Năm 2017, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân, tích cực xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo được 778 triệu đồng. Hỗ trợ cho 7 đối tượng bị cháy nhà, sập nhà và 11 hộ có người chết và bị thương do hỏa hoạn với số tiền trên 100 triệu đồng. Đã vận động vận động nhân dân hiến đất, tiền của làm được hàng ngàn km đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng phục vụ đời sống dân sinh.  Bên cạnh đó, Ủy ban UBMTTQ huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Công tác giám sát và phản biện xã hội phát huy hiệu quả…

  Năm 2018, UBMTTQ huyện Nghĩa Đàn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận, chuyển biến nhận thức trong các tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động nhằm đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới; vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng NTM, đô thị văn minh. Hội nghị lần này cũng đã kết nạp thành viên và bầu bổ sung UV UBMTTQ huyện khóa XXII.

MTTQ 25 xã, thị trấn kí giao ước thi đua

  Dịp này, UBMTTQ tỉnh đã khen thưởng cho 3 tập thể, 2 cá nhân, UBMTTQ huyện khen thưởng cho 7 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2017./.

Trao bằng khen của UB MTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân

 Thu Hiền – Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Công bố quyết định Bí thư Đảng uỷ và bầu bổ sung Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Yên

Nghĩa Đàn tổng kết công tác xây dựng Đảng 2018

Nghĩa Mai trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Chúc mừng ngày truyền thống các Ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

ĐẢNG BỘ XÃ NGHĨA LÂM TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG CHO CÁC ĐẢNG VIÊN

Đồng chí Phan Tiến Hải trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành cách mạng