Trồng cây xanh cổng chào làng Thọ Lộc, Nghĩa Khánh

Công trình hoàn thành nhằm chào mừng 132 năm ngày sinh nhật Bác đồng thời thể hiện quyết tâm cùng với xã nhà xây dựng NTM nâng cao.

 Để chào mừng hoàn thành cổng chào làng Thọ Lộc, xã Nghĩa Khánh, ngày 18/5, nhân dân làng Thọ Lộc đã phát động trồng cây xanh khuôn viên cổng chào. Riêng trong sáng 18/5 đã trồng 5 cây to và hai hàng cây nhỏ.

Nhân dân xóm Thọ Lộc tích cực trồng cây

 Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, làng Thọ Lộc khởi công công trình xây dựng cổng làng từ tháng 2 năm 2021 và 19/5/2022 hoàn thành. Công trình có sự đóng góp của nhân dân với tổng số tiền 450 triệu đồng, trong đó, gia đình ông Dương Ngọc Đỗ, một người con xa quê của xóm đóng góp 150 triệu đồng. Công trình nhằm chào mừng 132 năm ngày sinh nhật Bác đồng thời thể hiện quyết tâm cùng với xã nhà xây dựng NTM nâng cao./.

Hoàng Hằng ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

UBND huyện làm việc với xã Nghĩa Bình về tiến độ xây dựng NTM nâng cao

Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn trao tiền hỗ trợ xây dựng NTM

MTTQ và BHXH huyện trao hỗ trợ trang thiết bị xây dựng NTM cho làng Cáo xã Nghĩa Mai

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Lâm về tiến độ thực hiện xây dựng NTM

Huyện đoàn Nghĩa Đàn khánh thành đường điện tại xã Nghĩa Lâm

Trồng cây xanh cổng chào làng Thọ Lộc, Nghĩa Khánh

Xã Nghĩa Thịnh đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2021

Nghĩa Thịnh giao lưu văn nghệ chào mừng xã Nghĩa Thịnh đạt chuẩn Nông thôn mới