Triển khai đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn

Lộ trình triển khai thực hiện: năm 2017 tập trung tuyên truyền các nội dung của đề án đến toàn thể cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình. Đồng thời giao cho UBND các xã, thị trấn lựa chọn mô hình phù hợp với tình hình thực tế để tổ chức triển khai thực hiện. Năm 2018 sẽ tổ chức triển khai trên địa bàn, công suất của nhà máy 200 tấn/ngày.

  Ngày 19/6, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Đồng chí Lê Hồng Sơn, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

  Qua điều tra khảo sát, hiện nay nguồn rác thải trên địa bàn các xã, thị trấn tương đối lớn do tốc độ phát triển đô thị, phát triển KT - XH, lượng rác thải phát sinh ngày càng có xu hướng gia tăng. Lượng rác thải phát sinh đối với mỗi gia đình từ 1,4 - 1,6/kg/hộ/ngày. Tổng lượng rác thải sinh hoạt theo báo cáo của các xã thị trấn điều tra trên địa bàn huyện năm 2016 có khoảng 58 tấn/ngày. Căn cứ vào đặc điểm tình hình của từng vùng, từng địa phương trên cơ sở đề án thu gom vận chuyển xử lý rác thải của của các xã, thị trấn, UBND huyện triển khai đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải giai đoạn 2017 - 2020 theo 2 mô hình, trong đó chọn mô hình thu gom, vận chuyển rác thải trên các tuyến đường làng, ngõ xóm của khu dân cư tập trung trên các trục đường chính và khu vực công cộng có phát sinh rác được ký kết hợp đồng với công ty môi trường có chức năng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt về nhà máy xử lý rác thải của công ty cổ phần tập đòan công nghệ T-Tech Việt Nam tại xóm Bình Hải, Nghĩa Bình để xử lý.

Một số ý kiến phát biểu tại hội nghị

  Lộ trình triển khai thực hiện: năm 2017 tập trung tuyên truyền các nội dung của đề án đến toàn thể cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình. Đồng thời giao cho UBND các xã, thị trấn lựa chọn mô hình phù hợp với tình hình thực tế để tổ chức triển khai thực hiện. Năm 2018 sẽ tổ chức triển khai trên địa bàn, công suất của nhà máy 200 tấn/ngày.

  Để làm tốt công tác vệ sinh môi trường ở các cụm dân cư, các cơ quan đơn vị trên địa bàn, tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn yêu cầu: các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ gia đình, tập thể doanh nghiệp có ý thực trong việc thu gom để xử lý rác thải. Rà soát các điểm thu gom tại các tuyến đường làng ngõ xóm để bố trí điểm đặt rác tiện lợi, thống nhất ngày giờ đổ và thu gom rác, xử lý rác thải. Đối với nhà mày, tập trung hoàn thiện máy móc để cuối tháng 7/2017 sẽ đưa vào vận hành thử./.

Đồng chí Lê Hồng Sơn kết luận hội nghị

Thu Hiền – Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

 

 

Các tin khác

Nghĩa Đàn nỗ lực sản xuất mật mía sạch

Gia tăng xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn

Nghĩa Đàn tạo nguồn thu lớn từ đất

Thu ngân sách 10 tháng đầu năm hơn 69 tỷ đồng

Chi cục Thuế Nghĩa Đàn đối thoại với các doanh nghiệp Quý IV

Nâng cao chính sách hỗ trợ để sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển

Chi cục Thuế và Bưu điện huyện Nghĩa Đàn ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu

Nghĩa Đàn gặp mặt doanh nghiệp