Tổng hợp danh sách ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19

Tính đến hết ngày 3/4/2020
TỔNG HỢP
Kết quả ủng hộ phòng, chống dịch COVID - 19
 
          Đơn vị tính: 1000 đ
TT Tên đơn vị, cá nhân Tổng số đăng ký  Trong đó Đã thực
 hiện
Ủng hộ bằng tiền Ủng hộ bằng hiện vật
Tên hàng Số lượng Quy tiền
I Đơn vị cấp huyện, Tr. Học    263,950     258,250           1,700  211,950
1 Huyện ủy      11,000       11,000          11,000
2 HĐND - UBND      22,000       22,000        
3 MTTQ        5,000         5,000            5,000
4 Huyện Đoàn        5,000         5,000        
5 Hội Nông dân        5,000         5,000        
6 Hội Phụ nữ        5,000         5,000        
7 Hội Cựu chiến binh        5,000         5,000        
8 Liên đoàn lao động        5,000         5,000            5,000
9 Ngân hàng CSXH        5,000         5,000            5,000
10 Ngân hàng NN - PTNT        5,000         5,000        
11 Bảo hiểm xã hội        5,000         5,000            5,000
12 Bưu điện        1,000         1,000            1,000
13 Trường MN N Lộc        8,000         8,000            8,000
14 Trường MN N Trung        7,000         7,000            7,000
15 Trường MN Nghĩa Lợi        5,000         5,000            5,000
16 Trường MN N Minh        5,000         5,000            5,000
17 Viện KSND        3,000         3,000            3,000
18 Trường MN Nghĩa Hồng        4,000         4,000            4,000
19 Trường Tiểu học N Phú        2,000         2,000            2,000
20 Trường cấp 3 Cơ Đỏ        7,400         7,400            7,400
21 Trường tiểu học Nghĩa Lợi        4,500         4,500            4,500
22 Trường MN Nghĩa Lạc        4,000         4,000            4,000
23 Trường MN Nghĩa Bình        4,100         4,100            4,100
24 Trường MN Nghĩa Thọ        5,000         5,000            5,000
25 Trường tiểu học thị trấn        6,700         6,200 Nước 7 (két)          500      6,700
26 Trường MN Nghĩa Hội        7,000         7,000            7,000
27 Trường tiểu học Nghĩa Hiếu        3,200         3,200            3,200
28 Trường MN Nghĩa Hiếu        3,000         3,000            3,000
29 Trường tiểu học Nghĩa Hội        5,000         5,000            5,000
30 Trường tiểu học Nghĩa Mai A        5,000         5,000            5,000
31 Trường tiểu học Nghĩa Trung        6,000         6,000            6,000
32 Trường tiểu học Nghĩa Hưng        5,000         5,000            5,000
33 Trường MN Nghĩa Yên        5,000         5,000            5,000
34 Trường MN Nghĩa Sơn        3,000         3,000            3,000
35 Trường tiêểu học Nghĩa Lộc 1        4,500         4,500            4,500
36 Trường THCS Hồng Minh        5,800         5,800            5,800
37 Trường MN Nghĩa Đức        4,000         4,000            4,000
38 Trường MN Nghĩa Khánh        5,000         5,000            5,000
39 Trường MN Nghĩa Long        4,000         4,000            4,000
40 Trường DTBT THCS Lợi - Lạc        5,700         5,700            5,700
41 Trường tiểu học Nghĩa Lâm        6,500         6,500            6,500
42 Trường MN Nghĩa Hưng        5,000         5,000            5,000
43 Trường THCS thị trấn        7,000         7,000            7,000
44 Trường THCS Nghĩa An        2,800         2,800            2,800
45 Trường tiểu học Nghĩa Lạc        3,100         3,100            3,100
46 Trường THCS Nghĩa Hội        6,400         6,400            6,400
47 Trường THCS Phú - Thọ        3,350         2,150 TP         1,200      3,350
  Trường tiểu học Nghĩa Đức        2,500         2,500            2,500
  Trường MN Nghĩa Phú        2,400         2,400            2,400
  Trường tiểu học Nghĩa Sơn        4,000              4,000
               
21 Chi nhánh NH ĐT - PT N Đàn        5,000         5,000        
               
21              
II Đơn vị cấp xã    502,617     431,781         70,836  502,617
1 Nghĩa Hội      22,970       21,200 Nhu yếu 3310       1,770    22,970
2 Thị trấn      59,587       55,947 LT, TP         3,640    59,587
3 Nghĩa Lợi      26,830       25,370 LT, TP 1060       1,460    26,830
4 Nghĩa Mai      22,038         8,318 LT, TP       13,720    22,038
5 Nghĩa Hiếu      25,550       22,750 LT, TP 155       2,800    25,550
6 Nghĩa An      20,355       14,400           5,955    20,355
7 Nghĩa Trung      26,650       13,650 Cơm       13,000    26,650
8 Nghĩa Hồng      22,310       21,000 LT, TP 23       1,310    22,310
9 Nghĩa Phú      46,119       36,325 LT, TP         9,794    46,119
10 Nghĩa Minh        8,687         6,530 LT, TP 370       2,157      8,687
11 Nghĩa Thọ        2,100   LT, TP 150       2,100      2,100
12 Nghĩa Hưng      55,386       42,516         12,870    55,386
13 Nghĩa Khánh      30,000       30,000          30,000
14 Nghĩa Yên      12,000       12,000          12,000
15 Nghĩa Thịnh      14,285       14,025 Gạo 26          260    14,285
16 Nghĩa Bình        9,000         9,000            9,000
17 Công đoàn xã Nghĩa Bình        3,000         3,000            3,000
18 Nghĩa Sơn      17,650       17,650          17,650
19 Nghĩa Lạc        7,500         7,500            7,500
20 Nghĩa Lâm      27,600       27,600          27,600
21 Nghĩa Lộc      15,000       15,000          15,000
22 Nghĩa Đức      18,000       18,000          18,000
23 Nghĩa Thành      10,000       10,000          10,000
               
               
24              
III Doanh nghiệp, cá nhân, khác    191,600     155,000         36,600  120,600
1 Tập đoàn TH (hộp)      33,600   Sữa tươi 4800     33,600    33,600
2 CT TNHH Hoàng Linh      40,000       40,000          40,000
3 CT TNHHXD và khoáng sản
 Hoàng Thắng
     35,000       35,000       35000
4 CT CP Thắng Lợi      10,000       10,000        
5 CT TNHHTMDV Trực Thành      10,000       10,000        
6 CT Bê tông Phủ Quỳ      10,000       10,000        
7 CTTNHH Tiến Đàm        5,000         5,000        
8 CTTNHH Lợi Thảo        5,000         5,000       5000
9 CTCP KT và XD Bảo An        5,000         5,000        
10 CTCPXDTM và KTKS
Bắc Nghệ An
       5,000         5,000        
11 CT TNHH Hường Khoa        5,000         5,000        
12 CTTNHH 1 thành viên
Hưng Quân
       5,000         5,000        
13 CTTNHH An Khánh        5,000         5,000        
14 CTTNHH Vinh Sơn        3,000         3,000        
15 CTCP Đầu tư và phát triển Nghệ An        2,000         2,000        
16 CTTNHH XD và thương mai
Minh Hiếu
       1,000         1,000        
17 Nhà hàng Trọng Định        2,000         2,000            2,000
18 Cơ sở PoTo Hưng Ánh        1,000         1,000            1,000
19 CT CPLN Tháng Năm        3,000         3,000       3000
20 Cơ sở Thần Châu        2,000         2,000        
  Giáo xứ Nghĩa Thành        3,000   B chưng 300       3,000  
21 Nhà hàng Quảng trường        1,000         1,000            1,000
Tổng cộng    958,167     845,031       109,136  835,167

Các tin khác

Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn trao 19 suất quà cho đoàn viên công đoàn trường Mầm non tư thục Hoa Sen

Phát 500 cốc nước mía cho công nhân lao động

Trao 35 xe lăn cho người khuyết tật

Thương binh 80 tuổi ở Nghĩa Đàn là trường hợp đầu tiên viết đơn xin không nhận tiền trợ cấp Covid - 19

LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn tổ chức Chương trình “Giải nhiệt mùa hè”

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh làm việc tại Nghĩa Đàn

MTTQ tỉnh trao quà hỗ trợ giáo viên, công nhân lao động gặp khó khăn do dịch Covid – 19 trên địa bàn Nghĩa Đàn