Tổng dư nợ ngân hàng chính sách xã hội đạt 424.789 triệu đồng

Tuy nhiên, hoạt động của ban đại diện còn có những hạn chế: kết quả huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ tiết kiệm vay vốn còn thấp, kết quả thu lãi chưa cao, số khách hàng vay vốn được kiểm tra tại mỗi tổ còn ít…

   Chiều 15/7, ban đại diện ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nghĩa Đàn tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Võ Tiến Sỹ, UVBTV, phó chủ tịch UBND, trưởng ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng CSXH chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

 Sáu tháng đầu năm, tổng doanh số cho vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện Nghĩa Đàn đạt 88.469 triệu đồng, tăng 17.399 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018, tổng doanh số thu nợ đạt 48.530 triệu đồng, tăng 4.975 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 424.789 triệu đồng, tăng 39.878 triệu đồng. Kết quả thu nợ đúng hạn đạt 90%, xử lý có hiệu quả các trường hợp nợ quá hạn. Tổng số tiền huy động tiết kiệm đạt 57.975 triệu đồng, tăng 9.759 triệu đồng, đạt 83,1 % kế hoạch năm. Hoạt động giao dịch tại các xã ngày càng đi vào nền nếp, nghiêm túc, tỷ lệ giải ngân tãi ã đạt 90%, tỷ lệ thu nợ đạt 85%.

Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Đàn về cơ sở giải ngân

Kiểm tra việc sử dụng vốn vay tại các gia đình

 Tuy nhiên, hoạt động của ban đại diện còn có những hạn chế: kết quả huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ tiết kiệm vay vốn còn thấp, kết quả thu lãi chưa cao, số khách hàng vay vốn được kiểm tra tại mỗi tổ còn ít…

Đồng chí Võ Tiến Sỹ phát biểu tại hội nghị

Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Đàn tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Điện lực Nghĩa Đàn – Thái Hòa tri ân khách hàng

Tổng kết Chương trình thi đua “gia đình tiết kiệm điện” năm 2019

Hội nghị ban chỉ đạo hành lang an toàn lưới điện cao áp huyện Nghĩa Đàn

Đại hội Công đoàn Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thăm các cơ sở sản xuất công, nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn

Tổng dư nợ ngân hàng chính sách xã hội đạt 424.789 triệu đồng

ĐỒNG CHÍ LÊ HỒNG SƠN KIỂM TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NHỎ NGHĨA LONG