Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết TW 9 (khóa XI)

Thực hiện Kế hoạch số 83 - KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, ngày 28/7/2014, Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết TW 9 (khóa XI) cho hơn 200 cán bộ chủ chốt và các cơ quan đơn vị cấp huyện. Tại Hội nghị, các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ, Báo cáo viên cấp huyện đã triển khai các chuyên đề: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; về Quy chế bầu cử trong Đảng; Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Để nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo và đã mở 1 lớp cho đội ngũ cán bộ ngành văn hóa, lãnh đạo, cán bộ quản lý ngành giáo dục trên địa bàn; 1 lớp cho 23 chi bộ trực thuộc đảng bộ huyện. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ các xã, thị trấn hoàn thành việc quán triệt, triển khai Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trước ngày 15/9/2014.
Thái Trường

Các tin khác

Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020

BTV Huyện ủy Nghĩa Đàn lấy ý kiến góp ý của các ban, sở, ngành cấp tỉnh vào Dự thảo Báo cáo chính trị

Điều động, bổ nhiệm phó bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lợi

NGHĨA HỘI - CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020

Công bố quyết định điều động, luân chuyển Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hiếu, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Huyện đoàn Nghĩa Đàn đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội khóa XXIV

Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ở huyện Nghĩa Đàn: Hoạt động ổn định, hiệu quả