Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết TW 9 (khóa XI)

Thực hiện Kế hoạch số 83 - KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, ngày 28/7/2014, Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết TW 9 (khóa XI) cho hơn 200 cán bộ chủ chốt và các cơ quan đơn vị cấp huyện. Tại Hội nghị, các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ, Báo cáo viên cấp huyện đã triển khai các chuyên đề: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; về Quy chế bầu cử trong Đảng; Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Để nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo và đã mở 1 lớp cho đội ngũ cán bộ ngành văn hóa, lãnh đạo, cán bộ quản lý ngành giáo dục trên địa bàn; 1 lớp cho 23 chi bộ trực thuộc đảng bộ huyện. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ các xã, thị trấn hoàn thành việc quán triệt, triển khai Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trước ngày 15/9/2014.
Thái Trường

Các tin khác

Đồng chí Phan Tiến Hải chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Công bố Quyết định chỉ định Ủy viên BTV Đảng ủy xã Nghĩa Khánh, nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Lung Thượng

Đồng chí trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại khối Tân Mai

Đồng chí Phan Tiến Hải dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Nghĩa Hồng

Hội thảo phát triển kinh tế - xã hội huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030

Đồng chí Cao Thị Hiền dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Trung Thịnh xã Nghĩa Trung

Ủy ban MTTQ huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị giao ban cụm số 2