Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết TW 9 (khóa XI)

Thực hiện Kế hoạch số 83 - KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, ngày 28/7/2014, Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết TW 9 (khóa XI) cho hơn 200 cán bộ chủ chốt và các cơ quan đơn vị cấp huyện. Tại Hội nghị, các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ, Báo cáo viên cấp huyện đã triển khai các chuyên đề: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; về Quy chế bầu cử trong Đảng; Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Để nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo và đã mở 1 lớp cho đội ngũ cán bộ ngành văn hóa, lãnh đạo, cán bộ quản lý ngành giáo dục trên địa bàn; 1 lớp cho 23 chi bộ trực thuộc đảng bộ huyện. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ các xã, thị trấn hoàn thành việc quán triệt, triển khai Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trước ngày 15/9/2014.
Thái Trường

Các tin khác

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự Đại hội chi bộ tại xã Nghĩa Hiếu

Nghĩa Đàn thông tin tuyên truyền dịch bệnh Covid-19

Công bố Nghị quyết thành lập xã Nghĩa Thành

Trao tặng 40 suất cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Nghĩa Thịnh

Nghĩa Lợi tổng kết xây dựng Đảng, Chính quyền, QP - AN năm 2019

Tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019

LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn tổng kết hoạt động năm 2019

Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc tết tại huyện Nghĩa Đàn