Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05

Thường trực Huyện ủy yêu cầu các ban ngành trong khối tập trung các nội dung: tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề 2017

  Sáng 12/5, Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức giao ban khối Tư tưởng, Văn hóa đánh giá hoạt động những tháng đầu năm, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Phan Tiến Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh buổi giao ban khối Tư tưởng, Văn hóa

  Trong những tháng đầu năm 2017, các đơn vị trong khối tư tưởng- văn hóa đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng cụ thể như: tuyên truyền kỷ niệm về các ngày lễ lớn của đất nước và các ngày lễ của ngành mình. Các TCCS đảng tập trung quán triệt và tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)“về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; triển khai học tập, thực hiện Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhìn chung, tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thống nhất, đoàn kết và phối hợp cơ bản hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị huyện gắn liền với kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị đã đề ra.

Quán triệt chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh cho cán bộ chủ chốt cấp huyện

   Bên cạnh đó, các hoạt động trong khối còn gặp phải các vần đề như công tác tuyên truyền ở cơ sở chưa đậm nét; vấn đề dư luận quan tâm về an ninh tôn giáo, môi trường, khai thác cát sỏi; hoạt động của đài truyền thanh cơ sở; tỷ lệ sinh con thứ ba tăng; chất lượng giáo dục mũi nhọn; đầu tư thiết chế văn hóa; khó khăn về kinh phí hoạt động…

  Trong thời gian tới, Thường trực Huyện ủy yêu cầu các ban ngành trong khối tập trung các nội dung: tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề 2017; nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề dư luận quan tâm, tuyên truyền các nội dung chính thống, đặc biệt về tôn giáo, tài nguyên, môi trường…

Đồng chí Phan Tiến Hải kết luận, định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

  Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tốt đại hội TDTT cấp xã, tiến tới đại hội TDTT cấp huyện; tuyên truyền về 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017); nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây, cơ sở vật chất phục vụ cho thông tin, tuyên truyền; tổ chức, thực hiện tốt các kỳ thi, đặc biệt kỳ thi THPT Quốc gia, tiến hành đánh giá, xếp loại tổng kết năm học 2016 – 2017; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, truyền thông dân số, vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý hoạt động bán hàng, giới thiệu sản phẩm; bố trí hợp lý nguồn kinh phí cho các hoạt động; nâng cao hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện.

Thi đấu bóng chuyền nam ở Đại hội TDTT cấp xã

Thái Trường ( Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Nghĩa Liên biểu dương trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư giỏi

Trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 30 đảng viên

Đại hội điểm công đoàn cơ sở tại xã Nghĩa Bình

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4

Quán triệt chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên chi bộ trực thuộc, cán bộ đoàn đội, đảng viên xã Nghĩa Tân

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05

Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ xã Nghĩa Liên tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05