Thu hoạch mía làm quỹ hội

Cách làm này đang phát huy hiệu quả, giúp nhiều hội viên của chi hội Cuồn đá, xã Nghĩa Lâm xóa đói giảm nghèo.

  Từ ngày 18 đến sáng ngày 19/4, 34 hội viên Chi hội phụ nữ xóm Cuồn Đá, xã Nghĩa Lâm tổ chức thu hoạch được 14 tấn mía để làm quỹ hội, dự tính số tiền thu được là 10 triệu đồng. Diện tích trồng mía hơn 3 sào được chị em thay nhau chăm sóc. Đây là năm thứ 10 chi hội phụ nữ  đứng ra thầu đất của xóm để làm quỹ cho các hội viên nghèo vay phát triển kinh tế. Mỗi năm chi hội cho từ 3 đến 4 hội viên vay vốn không lãi.

Chị em thu hoạch mía gây quĩ

 Cách làm này đang phát huy hiệu quả, giúp nhiều hội viên của chi hội Cuồn đá, xã Nghĩa Lâm xóa đói giảm nghèo. 

Đinh Thuỳ ( Đài Nghĩa Đàn )

 

Các tin khác

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng trí thức và những gợi mở cho hôm nay

Giá trị và ý nghĩa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua Di chúc

Sự tha hóa quyền lực và con dốc đặc quyền đặc lợi

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).

Từ Chỉ thị 03 đến Chỉ thị 05: Học Bác phải đi vào thực chất

Thu hoạch mía làm quỹ hội

LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn học tập Chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Học và làm theo Bác về chăm lo đời sống nhân dân