Thông tư mới bãi bỏ quy định về thời gian tập sự và chế độ phụ cấp thâm niên

Từ 29/6/2019, quy định về thời gian tập sự đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo khoản 11 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Thay đổi thời gian tập sự giáo viên

gày 14/5/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lập.

Chế độ phụ cấp thâm niên của giáo viên (Ảnh minh họa: Báo Giáo dục và Thời đại).

Theo đó, từ ngày 29/6/2019, quy định về thời gian tập sự đối với giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo khoản 11 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP về chế độ tập sự đối với viên chức:

– 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học (giáo viên trường trung học phổ thông trở lên), ngoại trừ chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng.

– 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng là giáo viên tại các trường trung học cơ sở và tương đương (trước đây thời gian tập sự từ 9 – 12 tháng).

– 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp là giáo viên tiểu học, mầm non và tương đương (trước đây thời gian tập sự là 9 tháng).

Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 29/6/2019.

Sẽ chính thức bỏ phụ cấp thâm niên nghề cho giáo viên

Kể từ năm 2021 sẽ thực hiện chế độ lương mới dành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đó có giáo viên.

Đó là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, tại khu vực công sẽ bãi bỏ loạt phụ cấp như phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội; phụ cấp công vụ; phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Tuy nhiên, đối với phụ cấp thâm niên nghề thì sẽ loại trừ 03 nhóm đối tượng sau đây với lý do để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức đó là: Quân đội, công an, cơ yếu.

Điều này có nghĩa, sau khi sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương thì 03 nhóm đối tượng nêu trên vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Và khi thực hiện chế độ lương mới sẽ chính thức bãi bỏ chế độ thâm niên nghề dành cho giáo viên.

Nghị quyết 27-NQ/TW được ban hành ngày 21/5/2018 và triển khai thực hiên từ 01/01/2021.

                                                                                                                            Bùi Nam

                                                                       Theo Giaoduc.net.vn

Các tin khác

Công điện khẩn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy và chữa cháy rừng

Thông báo tuyển sinh lớp năng khiếu bóng chuyền nam nữ huyện Nghĩa Đàn năm 2020

Hỏi đáp về hỗ trợ do dịch Covid - 19: Đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm

Hỏi đáp về hỗ trợ do dịch Covid - 19: Đối tượng là người chấm dứt hợp đồng lao động

Hỏi đáp về hỗ trợ do dịch Covid - 19: Đối tượng nhóm hộ kinh doanh

Hỏi đáp về hỗ trợ do dịch Covid - 19: Đối tượng bảo trợ xã hội

Hỏi đáp về hỗ trợ các đối tượng do dịch Covid - 19: Đối tượng nghèo, cận nghèo

Hỏi đáp về hỗ trợ các đối tượng do dịch Covid - 19: Đối tượng người có công