THÔNG BÁO KỲ HỌP THỨ 3 HĐND HUYỆN NGHĨA ĐÀN KHÓA XIX

Thường trực HĐND huyện Nghĩa Đàn quyết định tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 Thời gian: 2 ngày, khai mạc vào hồi 13h30 ngày 29/12/2016

   Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005

   Thường trực HĐND huyện Nghĩa Đàn quyết định tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

  Thời gian: 2 ngày, khai mạc vào hồi 7h30 ngày 29/12/2016

   Địa điểm: Hội trường huyện ủy Nghĩa Đàn

   Nội dung kỳ họp:

   Nghe UBND huyện báo cáo đánh giá tình hình KT-XH năm 2016, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 2017; Báo cáo Thu – Chi ngân sách năm 2016 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiệnkế hoạch đầu tư XDCB năm 2016, kế hoạch năm 2017; Báo cáo công tác tiếp dân và giải quyết đơn tư khiếu nại tố cáo; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng; Báo cáo đánh giá công tác quản lý và sử dụng đất đai, cấp giấy CNQSD đất trên toàn huyện; Báo cáo giải trình các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3….

    Thường trực HĐND huyện bố trí số  điện thoại: 0383 904 215 để tiếp nhận các ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp.

    Nội dung cơ bản của kỳ họp sẽ được đài TT-TH huyện phát lại trên truyền hình và hệ thống FM.

                                                                                                           THƯỜNG TRỰC HĐND

                                                                                                            HUYỆN NGHĨA ĐÀN

Các tin khác

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

TREO CỜ - CỜ TREO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Làm nhân sự phải hết sức cảnh giác

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận không bố trí nhiều chức danh không chuyên trách cấp xã

Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

Hội nghị tuyên truyền khắc phục những hạn chế tồn tại trong thi hành luật kỷ cương hành chính

Nghĩa Đàn báo công với Bác Hồ kính yêu