Thống nhất và cho ý kiến kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX

Qua thẩm tra, các đại biểu đã đánh giá cao sự chuẩn bị văn bản của cơ quan chuyên môn.

  Chiều  8/7, Thường trực HĐND huyện Nghĩa Đàn tổ chức phiên làm việc với lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban liên quan để thống nhất và cho ý kiến kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp và nghe công tác chuẩn bị cho kỳ  kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX. Đồng chí Phan Tiến Hải - phó bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh phiên làm việc

  Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận thông qua các báo cáo và tờ trình về việc phê duyệt quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Các báo cáo được thẩm tra về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tình hình thực hiện Hiếp pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên và các Nghị quyết của HĐND. …

Đồng chí Lê Hồng Sơn, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện phát biểu tại phiên làm việc

  Qua thẩm tra, các đại biểu đã đánh giá cao sự chuẩn bị văn bản của cơ quan chuyên môn. Mặc dù, trong thời gian vừa qua, còn gặp nhiều khó khăn, song UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nên các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Lê Thái Hùng, UVBTV, chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, trưởng ban Pháp chế HĐND huyện nêu một số ý kiến

  Tuy nhiên, cũng còn một số nội dung cần quan tâm chỉ đạo đạt hiệu quả cao hơn như việc thực hiện chương trình Quốc gia xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong công tác đầu tư hạ tầng, khả năng cân đối vốn; Tiến độ một số công trình xây dựng cơ bản còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu đề ra; tình trạng ô nhiễm môi trường, chất lượng giáo dục còn chưa đồng đều; khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện đến xã chưa cao; Vệc tuyên tuyền, phổ biến pháp luật và việc thi hành các nghị quyết một số lĩnh vực ở một số địa phương, nhất là ở cơ sở chưa kịp thời, thường xuyên hoặc thực hiện mang tính hình thức, chưa sát với nhu cầu...

Đồng chí Phan Tiến Hải kết luận phiên làm việc

Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại Nghĩa Đàn

Đồng chí Cao Thị Hiền – Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại xã Nghĩa Trung

Hội nghị giao ban Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Đàn

Nghĩa Thành bầu cử xóm trưởng sau sáp nhập xóm, xã

HĐND huyện họp chuẩn bị nội dung cho kỳ họp HĐND 6 tháng đầu năm 2020

Lãnh đạo tỉnh làm việc tại huyện Nghĩa Đàn

1 tuần thực hiện chỉ thị 16/CT- TTg ở Nghĩa Lâm

Triển khai thực hiện chỉ thị số 16/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ