Thị trấn Nghĩa Đàn có 37 tuyến đường được đặt tên đường

Trong đó có 33 tuyến đường mang tên danh nhân, 4 tuyến đường mang tên địa danh, sự kiện lịch sử

  Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu lực từ ngày 22/7/2019, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn có 37 tuyến đường được đặt tên đường, trong đó có 33 tuyến đường mang tên danh nhân, 4 tuyến đường mang tên địa danh, sự kiện lịch sử. Trong các tên đường, ngoài các danh nhân nổi tiếng, trong nước và tỉnh Nghệ An từ xưa đến nay, đáng chú ý còn có tên nhiều danh nhân gắn với lịch sử cách mạng của huyện Nghĩa Đàn như Võ Nguyên Hiến, Phan Duy Hiến, Phan Đình Lại, Phan Hữu Khiêm, hay địa danh nổi tiếng như Sông Sào, 1/5,  đơn vị kết nghĩa với huyện Nghĩa Đàn như Ba Tơ…Việc gắn tên đường trên địa bàn thị trấn Nghĩa Đàn sẽ được UBND huyện Nghĩa Đàn hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Tuyến đường nối đường Hồ Chí Minh – Trung tâm thị trấn Nghĩa Đàn được đặt tên 1/5

  Việc đặt tên các tuyến đường ở thị trấn Nghĩa Đàn nhằm thực hiện tốt công tác quản lý hành chính trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, quan hệ giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội với các địa phương khác và ngược lại. Mặt khác, việc đặt tên đường thể hiện nếp sống văn minh của đô thị, vừa có ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc.

Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Thông báo lấy ý kiến về kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí của xã Nghĩa Trung hoàn thành xây dựng NTM

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên các xóm, khối trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn

Hướng dẫn qui trình bầu cử xóm trưởng, khối trưởng

Phụ lục các xóm đổi tên của huyện Nghĩa Đàn

Phụ lục các khối, xóm sáp nhập của huyện Nghĩa Đàn

Nghị quyết số 08/NQ - HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên các khối, xóm

Triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam

Tìm người thân cho bệnh nhân hôn mê