Thị trấn Nghĩa Đàn có 37 tuyến đường được đặt tên đường

Trong đó có 33 tuyến đường mang tên danh nhân, 4 tuyến đường mang tên địa danh, sự kiện lịch sử

  Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu lực từ ngày 22/7/2019, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn có 37 tuyến đường được đặt tên đường, trong đó có 33 tuyến đường mang tên danh nhân, 4 tuyến đường mang tên địa danh, sự kiện lịch sử. Trong các tên đường, ngoài các danh nhân nổi tiếng, trong nước và tỉnh Nghệ An từ xưa đến nay, đáng chú ý còn có tên nhiều danh nhân gắn với lịch sử cách mạng của huyện Nghĩa Đàn như Võ Nguyên Hiến, Phan Duy Hiến, Phan Đình Lại, Phan Hữu Khiêm, hay địa danh nổi tiếng như Sông Sào, 1/5,  đơn vị kết nghĩa với huyện Nghĩa Đàn như Ba Tơ…Việc gắn tên đường trên địa bàn thị trấn Nghĩa Đàn sẽ được UBND huyện Nghĩa Đàn hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Tuyến đường nối đường Hồ Chí Minh – Trung tâm thị trấn Nghĩa Đàn được đặt tên 1/5

  Việc đặt tên các tuyến đường ở thị trấn Nghĩa Đàn nhằm thực hiện tốt công tác quản lý hành chính trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, quan hệ giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội với các địa phương khác và ngược lại. Mặt khác, việc đặt tên đường thể hiện nếp sống văn minh của đô thị, vừa có ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc.

Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Hỏi đáp về hỗ trợ do dịch Covid - 19: Đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm

Hỏi đáp về hỗ trợ do dịch Covid - 19: Đối tượng là người chấm dứt hợp đồng lao động

Hỏi đáp về hỗ trợ do dịch Covid - 19: Đối tượng nhóm hộ kinh doanh

Hỏi đáp về hỗ trợ do dịch Covid - 19: Đối tượng bảo trợ xã hội

Hỏi đáp về hỗ trợ các đối tượng do dịch Covid - 19: Đối tượng nghèo, cận nghèo

Hỏi đáp về hỗ trợ các đối tượng do dịch Covid - 19: Đối tượng người có công

Hỏi đáp về hỗ trợ các đối tượng do dịch Covid - 19: Phần chung

Hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid - 19