Thẩm tra Nông thôn mới tại xã Nghĩa Thắng

Sau 6 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động toàn dân chung tay thực hiện từng bước các tiêu chí, tiêu chí nào dễ làm trước, tiêu chí nào khó tập trung làm sau.

  Ngày 6/12 đoàn thẩm tra xã nông thôn mới do đồng chí Phan Văn Bình, Phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn làm trưởng đoàn đã có buổi thẩm tra các tiêu chí NTM tại xã Nghĩa Thắng.

Quang cảnh đợt thẩm tra

  Nghĩa Thắng là xã thuần nông, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 53%, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Sau 6 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động toàn dân chung tay thực hiện từng bước các tiêu chí, tiêu chí nào dễ làm trước, tiêu chí nào khó tập trung làm sau. Ngoài ngân sách của trung ương, huyện, tỉnh, xã đã huy động từ nhân dân số tiền hơn 16,3 tỉ đồng để xây dựng NTM.

Thẩm tra tiêu chí môi trường

Tại hội nghị thẩm tra, xã Nghĩa Thắng cũng nêu lên một số khó khăn như kinh tế hợp tác có phát triển nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu trong việc tổ chức sản xuất. Liên kế, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn hạn chế. Việc áp dụng khó học, công nghệ vào sản xuất chưa nhiều…Bên cạnh đó việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn, vốn huy động từ các doanh nghiệp không nhiều…

Thẩm tra tiêu chí thông tin và truyền thông

  Sau khi đi thực tế thẩm định từng tiêu chí ở các xóm, đoàn kiểm tra đánh giá sự cố gắng của xã Nghĩa Thắng, tuy nhiên 1 số tiêu chí cần phải củng cố như tiêu chí số 13, số 17, số 6, các hồ sơ minh chứng còn chưa thuyết phục. Sau khi tổng hợp, đánh giá các tiêu chí, đồng chí Phan Văn Bình yêu cầu xã Nghĩa Thắng kiểm tra lại các báo cáo, hồ sơ minh chứng, rà soát lại các số liệu. Đồng thời chỉ đạo các xóm gia cố lề đường, khơi thông mương máng, vận động nhân dân vệ sinh môi trường ở các đường làng ngõ xóm. Đồng chí Phan Văn Bình cũng nhấn mạnh, Nghĩa Thắng cần tuyên truyền để làm thay đổi hơn nữa tư duy, nhận thức trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Đồng chí nhấn mạnh xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, vì vậy Nghĩa Thắng tiếp tục huy động nội lực, với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng là để về đích NTM.

Đồng chí Phan Văn Bình kết luận đợt thẩm tra

Đinh Thùy - Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

 

Các tin khác

Người xóm trưởng tích cực xây dựng NTM

Xóm đầu tiên của xã Nghĩa Lợi đạt chuẩn NTM

Thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2019 tại xã Nghĩa Thắng

Đồng chí Lê Hồng Sơn làm việc với xã Nghĩa Trung

Nghĩa Đức đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tham gia ý kiến về báo cáo thẩm tra hoàn thành xây dựng NTM của xã Nghĩa Thắng

Phụ nữ Nghĩa Đàn xây dựng môi trường xanh sạch đẹp ở nông thôn

Nghĩa Đàn triển khai xây dựng NTM năm 2019