Thẩm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tại xã Nghĩa Lợi

Tại buổi làm việc đại diện các phòng ban là thành viên đoàn thẩm định đánh gia cao nỗ lực của xã Nghĩa Lợi.

  6/10, Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện Nghĩa Đàn do đồng chí Phan Văn Bình- Phó chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi thẩm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tại xã Nghĩa Lợi.

Toàn cảnh phiên thẩm tra

  Xuất phát điểm là xã có nhiều khó khăn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2011, dự kiến đến cuối năm 2021 xã Nghĩa Lợi phấn đấu về đích nông thôn mới. Để thực hiện kế hoạch trên, trong những năm qua xã đã huy động tổng kinh phí là gần 120  tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí, trong đó người dân đóng góp, đầu tư hơn 17 tỷ đồng. Đến nay đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo phương tiện đi lại.Trường học, trạm y tế đều đạt chuẩn; vấn đề vệ sinh môi trường, điện, quy hoạch được tiếp tục được quan tâm đầu tư.

  Từ năm 2016 đến nay đã thực hiện hỗ trợ hoàn thành việc xoá bỏ 20 nhà tạm, nhà dột nát. Hiện nay, trên địa bàn xã không có nhà tạm, dột nát. Năm 2020 giá trị sản xuất bình quân đầu người 68 triệu đồng, Giá trị gia tăng bình quân là 36,7 triệu đồng/người /năm.

  Tại buổi làm việc đại diện các phòng ban là thành viên đoàn thẩm định đánh gia cao nỗ lực của xã Nghĩa Lợi. Qua đánh giá các tiêu chí cơ bản đã đạt nhưng cần tiếp tục phát triển để mang tính bền vững. Nghĩa Lợi cần gia cố các lề đường, cần quan tâm thêm vấn đề môi trường, hoàn thiện các hồ sơ minh chứng...

Ông Lê Trung Tâm, Phó phòng NN& PTNT huyện đánh giá các tiêu chí phụ trách ở Nghĩa Lợi

  Đồng chí Phan Văn Bình đánh giá cao một số tiêu chí địa phương làm tốt. Đồng thời, thông qua nêu lên một số điểm còn hạn chế, đồng chí yêu cầu xã Nghĩa Lợi sớm khắc phúc để đoàn thẩm định nông thôn mới của tỉnh thẩm định trong thời gian tới, phấn đấu cuối năm 2021 Nghĩa Lợi về đích nông thôn mới.

Đinh Thùy ( Trung tâm VH, TT & TT Nghĩa Đàn )

 

Các tin khác

UBND huyện thẩm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM xã Nghĩa Lộc năm 2021

Thẩm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tại xã Nghĩa Lợi

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Lạc về thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Yên về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM năm 2021

Cơ quan Huyện ủy hỗ trợ xóm Tân Xuân, xã Nghĩa Lộc 30 triệu đồng xây dựng Nông thôn mới

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Lâm về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM xã Nghĩa Lâm năm 2021

Thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM ở Nghĩa Thịnh

Chung tay xây dựng NTM "Công trình đường cờ, con đường hoa"